Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
1. ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:
ΙΚΑ:
-Ανδρες: Προβλέπεται πρόωρη «έξοδος» με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Η δυνατότητα αυτή ανάλογα με τη διάταξη παρέχεται είτε με 4.500 είτε με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Η διαφοροποίηση είναι στο ποσοστό της μείωσης, αφού στην πρώτη περίπτωση -των 4.500 ημερών- το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη είναι το 65ο έτος και το «πέναλτι» φτάνει το 30%. Στη δεύτερη περίπτωση -των 10.000 ημερών- το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος, με αποτέλεσμα η μείωση να είναι από 12% έως 21%.

-Γυναίκες: Για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα που καλύπτονται από το ΙΚΑ ισχύει ό,τι και στην περίπτωση των ανδρών. Η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Οσες γυναίκες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 είχαν συμπληρώσει τόσο 4.500 ημέρες ασφάλισης όσο και το 55ο έτος της ηλικίας τους θεμελίωσαν δικαίωμα και μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 60ού τους έτους με πλήρη σύνταξη. Οσες συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά το 2011 έχασαν το 60ό έτος για την πλήρη σύνταξη και πλέον θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 63ο ή το 67ο έτος της ηλικίας. Επίσης όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2010 αλλά όχι 4.500 ημέρες ασφάλισης, έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για έξοδο σε πλήρη σύνταξη, όμως δεν μπορούν να κάνουν χρήση των πλασματικών ετών για τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Ετσι θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης μόνο με αυτασφάλιση ή πραγματική ασφάλιση, χωρίς δηλαδή πλασματικούς χρόνους.

Ειδική κατηγορία αποτελούν όσοι ασφαλίστηκαν σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Εκεί για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, έχουν ανακαθοριστεί από 1η/1/2013 τα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη. Συγκεκριμένα, τα όρια ηλικίας που προβλέπονται έχουν ανακαθοριστεί στο 60ό και 9 μήνες για το 2013 (πλήρης σύνταξη) και στο 58ο και 9 μήνες (μειωμένη). Αντίστοιχα το 2014 τα όρια ηλικίας που προβλέπονται είναι για πλήρη σύνταξη στο 61ο και 6 μήνες (πλήρης) και 59 και 6 μήνες (μειωμένη).

 ΔΗΜΟΣΙΟ:

Ανδρες: Με τη συμπλήρωση 25ετίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 θεμελιώνεται δικαίωμα και ανοίγει η πόρτα εξόδου στα 60. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχει «πέναλτι» στην καταβαλλόμενη σύνταξη με δεδομένο πως δεν έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος. Η εν λόγω μείωση φτάνει το 4,5% ανά έτος για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 65 και επομένως διαμορφώνεται στο 22,5% για έξοδο στα 60. Αξίζει να σημειωθεί πως τη διετία 2011-2012 το όριο ηλικίας μειώνεται και ακολουθεί αυτό των γυναικών. Συγκεκριμένα, το 2011 δίνεται μειωμένη σύνταξη στα 56 και το 2012 στα 58 (μόνο για όσους συμπληρώνουν 25ετία τις συγκεκριμένες χρονιές). Για τη συμπλήρωση της 25ετίας προσμετρώνται ο χρόνος τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο στρατός και τα πλασματικά έτη των τέκνων, εφόσον με αυτά φτάνει ο ασφαλισμένος την 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Το 60ό έτος είναι και το όριο που λαμβάνουν πλήρες το τμήμα της σύνταξης από άλλο φορέα όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής με τη συμμετοχή του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ κ.ά.

Γυναίκες: Η δυνατότητα εξόδου με πλήρη σύνταξη κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος. Ετσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί η ασφαλισμένη σε ηλικία 60 ετών εφόσον έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Εδώ χρειάζεται προσοχή, καθώς για τις υπαλλήλους που θεμελίωσαν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, το όριο ηλικίας για την έξοδο σταδιακά αυξάνεται και φέτος φτάνει το 67ο έτος. Η σύνταξη που λαμβάνει η δημόσια υπάλληλος στην ηλικία των 60 ετών είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει τη στιγμή της αίτησης. Φυσικά το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να το ασκήσει και μετά τη συμπλήρωση του 60ού της έτους. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως με την εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων οι δημόσιες υπάλληλοι μπορούν να θεμελιώσουν αναδρομικά δικαίωμα το 2010. Ετσι έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν το δικαίωμα για την πλήρη σύνταξη στα 60 αποφεύγοντας την αύξηση του σχετικού ορίου.

Εκπαιδευτικοί: Μέχρι το τέλος του 2010 βρισκόταν σε ισχύ ο Ν. 3075/2002 που τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη ασφάλισης στο 60ό έτος της ηλικίας τους με πλήρη σύνταξη. Η ρύθμιση καλύπτει τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Το νομοθετικό αυτό καθεστώς καταργήθηκε μετά την ψήφιση του Ν. 3865/2010, όμως εξακολουθεί να ισχύει για όσους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2010. Επίσης ισχύει για όσους αντίστοιχα θα θεμελιώσουν δικαίωμα με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 με αναγνώριση της στρατιωτικής τους θητείας ή του πλασματικού χρόνου των τέκνων. Για τη συμπλήρωση της 30ετίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος του Δημοσίου αλλά και όσος χρόνος έχει διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης, ενώ προσμετράται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Αντίθετα δεν προσμετράται ο χρόνος σπουδών που αναγνωρίζεται με τον Ν. 3865/2010.

ΔΕΚΟ–ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

Για όσους είναι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ–τράπεζες προβλέπονται τα εξής:

Αντρες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και συμπληρώνουν 25ετία. Μπορούν έτσι να συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος με μειωμένη σύνταξη και στο 65ο με πλήρη.

Γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25ετία αλλά και το 55ο έτος της ηλικίας τους, ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ετσι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 55ο έτος με μειωμένη σύνταξη και στο 60ό έτος με πλήρη.

Αντρες που έχουν ασφαλιστεί από το 1983 έως και το 1992. Η «έξοδος» γίνεται με 25ετία στο 65ο έτος με πλήρη σύνταξη και στο 60ό με μειωμένη. Η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί από το 1983 έως και το 1992. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κλειδώνουν με βάση όσα ισχύουν τη χρονιά που συμπληρώνεται το 55ο έτος και η 25ετία. Αντίστοιχα το δικαίωμα για πλήρη θα θεμελιώνεται για το όριο ηλικίας που κάθε φορά ισχύει με τη συμπλήρωση του 60ού.

Μητέρες ανήλικων τέκνων. Με 25ετία κατοχυρώνεται και το καθεστώς των μητέρων ανήλικων τέκνων στα λεγόμενα Ειδικά Ταμεία. Ωστόσο, υπάρχει μία βασική διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους: για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος απαιτείται μόνον η συμπλήρωση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών και όχι και του σχετικού ορίου ηλικίας. Ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να ανατρέξει η ασφαλισμένη στη στιγμή ενηλικίωσης του τέκνου -που αντιστοιχεί με την ημέρα συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του (όχι την 31η Δεκεμβρίου)- και εάν είχε συμπληρώσει τα απαραίτητα 25 έτη ασφάλισης έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επομένως μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας της. Αν αυτό συμβεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, τότε το έτος θεμελίωσης είναι το 52ο για πλήρη και το 50ό για μειωμένη σύνταξη. Το 2012 το όριο πάει στο 55ο έτος για πλήρη και στο 50ό για μειωμένη, αντίστοιχα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς για θεμελίωση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ή εξαγοράσιμων ετών για θεμελίωση. Αντίθετα για όσες μητέρες θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 επιτρέπεται η χρήση όλων των πλασματικών ετών των Ν. 3863/2012 και 3996/2011. Να σημειωθεί πως με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις μητέρες ανηλίκων συνταξιοδοτούνται οι χήροι πατέρες ανηλίκων. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες αντρών με παιδιά δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
ΟΑΕΕ:Με τη συμπλήρωση 35ετίας άνδρες και γυναίκες αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 60. Ετσι όσοι ασφαλισμένοι συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 αποχωρούν στα 60 και δεν επηρεάζονται από τις όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας. Το 2011 κλειδώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35ετία, αλλά η έξοδος γίνεται στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 επίσης θεμελιώνεται δικαίωμα με 35ετία, αλλά σύνταξη καταβάλλεται με 37 έτη στα 60.

……………………………………………………………………………

Ειδικό καθεστώς για παλαιούς ασφαλισμένους

Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που θέλουν να αποχωρήσουν σε ηλικία 60 ετών. Με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν στα λεγόμενα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ–τράπεζες), οι γυναίκες μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη, ενώ για τους άνδρες χορηγείται μειωμένη. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής για τους παλαιούς ασφαλισμένους:

Ανδρες. Κατοχυρώνεται δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση 25ετίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 για το 60ό έτος της ηλικίας τους. Η μείωση για τους εν λόγω ασφαλισμένους είναι 4,5% για κάθε έτος πριν από το 65ο. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η 25ετία, δεν μπορεί να γίνει χρήση των πλασματικών ετών που προβλέπονται, καθώς δεν είχε αλλάξει το όριο ηλικίας για τις εν λόγω περιπτώσεις. Μόνον ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Γυναίκες. Η δυνατότητα εξόδου με πλήρη σύνταξη στα 60 κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Για τις υπαλλήλους που θεμελίωσαν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, το όριο ηλικίας για την έξοδο έχει αυξηθεί και φέτος φτάνει τα 67. Σημειώνεται πως η σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών για όσες γυναίκες έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει η εργαζόμενη τη στιγμή της αίτησης. Στα θετικά είναι πως το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και μετά τη συμπλήρωση του 60ού της έτους

-------------------------------------------------------------------------------------
2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25ΕΤΙΑ:

1.Για ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών:
Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει μεν με 25ετία αλλά και με ταυτόχρονη ύπαρξη ορίου ηλικίας. Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για τις μητέρες, που θεμελιώνουν δικαίωμα με 25ετία και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου.
Αναλυτικά για τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία από το 1983 έως και το 1992 προβλέπονται τα εξής:
- Άνδρες. Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 65 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη (υπό την προϋπόθεση ότι έχει 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση). Εφόσον η θεμελίωση γίνεται μετά το 2013, δικαίωμα για πλήρη σύνταξη έχουν στα 67 και για μειωμένη στα 62.
- Γυναίκες. Εφόσον θεμελίωσαν 25ετία έως το τέλος του 2012 το όριο ηλικίας κυμαίνεται μεταξύ 60ου και 62ου έτους (πλήρης σύνταξη). Ωστόσο από το 2013 και μετά πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67. Ταχύτερα μπορούν να αποχωρήσουν οι ασφαλισμένες που θα επιλέξουν τη μειωμένη σύνταξη. Κλειδί αποτελεί η ημερομηνία συμπλήρωσης του 55ου έτους και της 25ετίας.
Προσοχή, καθώς για τη μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση. Και στην περίπτωση των γυναικών από το 2013 και μετά μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 62.
- Ειδικά για τις μητέρες ανηλίκων, εφόσον η 25ετία θεμελιώθηκε έως το 2010 με ταυτόχρονη ύπαρξη ανηλίκου τέκνου, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 50.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2011 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50. Το 2012 πλήρης σύνταξη δίνεται στα 55 και μειωμένη στα 53.
2. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο
Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν κυρίως για τις μητέρες ανήλικων τέκνων που θεμελίωσαν δικαίωμα το 2010, ενώ σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους είναι και όσοι γονείς (άνδρες ή γυναίκες) θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011- 2012. Το δικαίωμα "κλειδώνει" και σε αυτή την περίπτωση, με 25ετία και ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
-Γυναίκες με ανήλικα. Στα 50 αποχωρούν οι γυναίκες που το 2010 είχαν συμπληρώσει την 25ετία και το παιδί τους ήταν ανήλικο. Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011- 2012, με το όριο να διαμορφώνεται στα 52 και 55 αντίστοιχα. Για θεμελίωση από το 2013 και μετά, δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς, με αποτέλεσμα πλήρης σύνταξη να καταβάλλεται στα 67.
- Άντρες με ανήλικα. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011- 2012, καθώς μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 52 ή στα 55.
-Στην περίπτωση που και οι δυο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Άνδρες - γυναίκες στο δημόσιο

Η 25ετία θεωρείται "κλειδί" για τη συνταξιοδότηση στο δημόσιο, για άνδρες και γυναίκες, είτε αφορά πραγματικό χρόνος ασφάλισης είτε  πλασματικά έτη. Το δικαίωμα θεμελιώνεται και στη συνέχεια ο υπάλληλος αναμένεται η συμπλήρωση του σχετικού ορίου ηλικίας για να συνταξιοδοτηθεί. 
Για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 25 ετών και τη θεμελίωση υπολογίζονται όλοι οι χρόνοι πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε ταμείο, ενώ μπορούν να αναγνωρισθούν και πλασματικοί χρόνοι (π.χ. ο πλασματικός χρόνος των μητέρων, η στρατιωτική θητεία, το προσόν διορισμού, ο χρόνος σπουδών). 

Σημειωνεται ότι από το 2015 αλλαζει ο τροπος υπολογισμού των συντάξεων.Δηλαδή  χαμηλότερες συντάξεις θα καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους συνταξιοδοτούμενους από την 1/1/2015 σε σχέση με ό,τι θα έπαιρναν αν έβγαιναν στη σύνταξη ως τις 31/12/2014 ή είχαν ως τότε θεμελιώσει τις προϋποθέσεις εξόδου από την εργασία. Κατά συνέπεια, γλιτώνουν εκείνοι που είτε έχουν θεμελιώσει είτε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως το τέλος του χρόνου.Επισης χωρίς να υποστούν καμία μείωση από το νέο τρόπο υπολογισμού και καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να βγουν στη σύνταξη επτά κατηγορίες ασφαλισμένων μέσα στο 2015.Οι επτά κατηγορίες ασφαλισμένων, που εξαιρούνται είναι:
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) έως το 2010, καθώς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, ακόμη και αν προχωρήσουν μετά το 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 3865/10 (νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη).
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συμπληρωμένη την 25ετία τα έτη 2011 και 2012, ή το 2013 και το 2014, καθώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 χωρίς να έχουν αλλαγή στον υπολογισμό της σύνταξής τους.
– Οι ένστολοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 – 25έτη) έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και βάσει νόμου (3865/10) έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, άρα δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ακόμη και αν συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015.
– Οι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που έχουν 25ετία έως το 2012, αλλά συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μέσα στο 2015, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αναστολή, κλειδώνοντας από φέτος το ποσό της σύνταξής τους με ευνοϊκότερο υπολογισμό.
– Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου (ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δημόσια ιδρύματα κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις διατάξεις του ΙΚΑ είτε με του Δημοσίου. Συνήθως επιλέγουν τις διατάξεις του ΙΚΑ γιατί παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Οσοι αποχωρούν φέτος με τις διατάξεις του ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν και συμπληρωμένη την ηλικία συνταξιοδότησης, διαφορετικά, αν δηλαδή η ηλικία συμπληρώνεται το 2015, η σύνταξή τους θα βγει με το νέο τρόπο υπολογισμού και θα είναι μικρότερη.
– Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι και εξαιρούνται ρητώς από τις αλλαγές του 2015 ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
– Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και κυρίως όσες συνταξιοδοτούνται κάτω από τα 55.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:Οποιαδήποτε στιγμή φτάσουν το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να αποχωρήσουν οι μητέρες που έχουν κλειδώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση μόνο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, εφόσον βέβαια το παιδί τους κατά τη διάρκεια του κλειδώματος ήταν ανήλικο.Στην πράξη, γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να βγουν στη σύνταξη ακόμη και σε ηλικία μόλις 50 ετών.Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για το δημόσιο, τα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών αλλά και για το ΙΚΑ, ωστόσο δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς για τις μητέρες στο ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για όσες μητέρες θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς και πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 ανεξαρτήτως ταμείου.
Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει ανά περίπτωση:
1 IKA: Οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο. Μάλιστα, σε περίπτωση που το δικαίωμα κλείδωσε μέχρι το τέλος του 2010 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη διατηρείται στα 55. Εάν μάλιστα επιλέξουν τη λύση της πρόωρης συνταξιοδότησης, οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να αποχωρήσουν ακόμη και στα 50, ήτοι 5 χρόνια νωρίτερα. Όσες θεμελίωσαν δικαίωμα εντός του 2011, πλήρης σύνταξη δίνεται με τη συμπλήρωση των 57 ετών και μειωμένη με τη συμπλήρωση των 52 ετών.
Αντίστοιχα, οι ασφαλισμένες που θεμελίωσαν δικαίωμα εντός του 2012 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 60 και μειωμένη στα 55. Η μείωση ξεκινά από 0,5% για κάθε μήνα πριν από τη συμπλήρωση του ορίου για την πλήρη σύνταξη και μπορεί να φτάσει το 30%. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τέκνο δεν απαιτείται να είναι ανήλικο όταν η ενδιαφερόμενη - ασφαλισμένη υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να ήταν ανήλικο όταν συμπληρώθηκαν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης.
2: ΔΕΚΟ - Τράπεζες: Για τις ασφαλισμένες στα λεγόμενα ειδικά ταμεία που πλέον έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ, ισχύουν δύο ταχύτητες. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι έχουν ανήλικο τέκνο, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία είτε με το μοντέλο του ΙΚΑ.
Στα ειδικά ταμεία η θεμελίωση γίνεται με 25ετία και την ύπαρξη ανήλικου τέκνου, ενώ διακυμάνσεις υπάρχουν όσον αφορά το όριο ηλικίας. Οι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992 που κλείδωσαν το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 50. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ή εξαγοράσιμων ετών για θεμελίωση, παρά μόνο η χρήση χρόνου ανεργίας και των χρόνων του Ν. 2084/1992. Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2011 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50. Το 2012 το όριο πηγαίνει στα 55 για πλήρη σύνταξη και στα 53 για μειωμένη.
Σημειώνεται πως για θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 υπάρχει μία πληθώρα πλασματικών ετών, που μπορούν να αξιοποιηθούν. Το πέναλτι για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις παραμένει στο 30% για την 5ετία.
Βέβαια, εναλλακτικά οι γυναίκες ασφαλισμένες μπορούν να κάνουν χρήση και των γενικών προϋποθέσεων που ισχύουν στο ΙΚΑ για συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά εφόσον κατά το παρελθόν και έως το 2010 είχαν συμπληρώσει 18,5 έτη (5.500 ημέρες) και την ίδια στιγμή το παιδί τους ήταν ανήλικο.
3.Δημόσιο: Συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο δημόσιο κλειδώνουν γυναίκες με ανήλικο, μετά τη συμπλήρωση 25ετίας. Σε περίπτωση που η θεμελίωση γίνεται μέχρι το τέλος του 2010 σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 50ού έτους. Το 2011 και το 2012 ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις με τη σύνταξη να καταβάλλεται στα 52 και στα 55 αντίστοιχα. Οι διατάξεις που αναφέρθηκαν αφορούν ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992.
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger