Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των ΜΜΕΘερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης
με έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 8 έως τις 18 Ιουλίου 2013 στη Λευκάδα Θερινό Σχολείο με θέμα:
Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης
με έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων ψηφιακών μέσων και των συμμετοχικών κοινωνικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, στις νέες συνεργατικές πλατφόρμες του Web2.0 και στις νέες δυνατότητες που δίνουν στις κοινότητες των χρηστών να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να διαχύσουν περιεχόμενο. Μέλη της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας θα συζητήσουν πάνω στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις ανακατατάξεις που σημειώνονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο στον τομέα των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων, τα νέα υβριδικά οργανωσιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, τη διαχείριση των αλλαγών, καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών για δυναμική ανάπτυξη. 
Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
·         Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 240 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν τα προηγούμενα θερινά σχολεία (2011, 2012) και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
·         Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. σε θέσεις διοίκησης, συντονισμού, έρευνας και ανάπτυξης στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, διαφήμιση και τα νέα μέσα ενημέρωσης (new media), δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή. 
·         Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου ή άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του σχολείου. 
·         Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
έως τις 21 Ιουνίου 2013.

1.         Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
·         Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: www.teiion.gr/images/stories/pdf/prok/aitisi_therinou_sxoleiou_nea_psifiaka_mesa.doc
και μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://de.teiion.gr
·         Από τη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.
2.         Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:
·         Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα. 
·         Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης» με ημερομηνία ταχυδρόμησης έως και 21 Ιουνίου 2012. 
·         Μέσω e-mail στη διεύθυνση:  christinabeneki@gmail.com
Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν από την έναρξη του θερινού σχολείου.

Πληροφορίες: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη (τηλ. 6948527930, e-mail: christinabeneki@gmail.com)
Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) και συγκεκριμένα:


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ "ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
Στο πλαίσιο της Πράξης : "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ (MIS) : 352400 / ΚΩΔ. ΕΓΛΣ : 30167 / ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ : 01
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Δευτέρα,              8 Ιουλίου 2013 Έναρξη Εναρκτήριος χαιρετισμός 10:00 11:00
Προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και Ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης Προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και Ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης  11:00 13:00 2 Δρ. Διονύσιος Χιόνης,
Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Global Media: Companies, Consumers, Content and Celebrities Introducing Media Industries 13:00 15:00 2 Dr. Philip Drake, Reader, Director of Research, School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK
Introductory Session The basics: History and Theory of the Internet. Mobility and everyday life. From mobile media to social media. 15:00 17:00 2 Dr. Sophia Drakopoulou, Senior Lecturer, Programme Leader, School of Media & Performing Arts, Middlesex University, UK 
Τρίτη,  9 Ιουλίου 2013 Global Media: Companies, Consumers, Content and Celebrities Understanding Television Industries 9:00 11:00 2 Dr. Philip Drake, Reader, Director of Research, School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK
Citizen Journalism and UGC - Today, History and Theory Citizen Journalism and UGC - Today, History and Theory 11:00 13:00 2 Dr. Sophia Drakopoulou, Senior Lecturer, Programme Leader, School of Media & Performing Arts, Middlesex University 
Η επικοινωνία ως βασικός προσδιοριστής διαμόρφωσης της ζήτησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης.                                               Η μεταστροφή του καταναλωτικού προτύπου ως θεμέλιο βελτίωσης της ποιότητας ζωής Η επικοινωνία ως βασικός προσδιοριστής διαμόρφωσης της ζήτησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης.                                               Η μεταστροφή του καταναλωτικού προτύπου ως θεμέλιο βελτίωσης της ποιότητας ζωής 13:00 15:00 2 Δρ. Σωτήριος Σούλης,                                 Καθηγητής, ΤΕΙ Αθηνών               Αντιπρόεδρος Α' Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
Τετάρτη,  10 Ιουλίου 2013 Global Media: Companies, Consumers, Content and Celebrities Media regulation: competition and the role of government intervention 9:00 11:00 2 Dr. Philip Drake, Reader, Director of Research, School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK
Social Media - Global and Local Social Media - Global and Local 11:00 13:00 2 Dr. Sophia Drakopoulou, Senior Lecturer, Programme Leader, School of Media & Performing Arts, Middlesex University 
Το πέρασμα από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στον ελληνικό έντυπο και περιοδικό τύπο Το πέρασμα από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στον ελληνικό έντυπο και περιοδικό τύπο 13:00 15:00 2 Άρης Κουμπαρέλης, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Πέμπτη,  11 Ιουλίου 2013 Global Media: Companies, Consumers, Content and Celebrities The Global Film Industries  9:00 11:00 2 Dr. Philip Drake, Reader, Director of Research, School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK
From the Mobile Phone to the Smartphone - A very brief history From the Mobile Phone to the Smartphone - A very brief history 11:00 13:00 2 Dr. Sophia Drakopoulou, Senior Lecturer, Programme Leader, School of Media & Performing Arts, Middlesex University, UK 
Μετατοπίσεις της διαφημιστικής παραστατικής στην έντυπη ελληνική διαφήμιση (1870-2010) Μετατοπίσεις της διαφημιστικής παραστατικής στην έντυπη ελληνική διαφήμιση (1870-2010) 13:00 15:00 2 Δρ. Άρης Κουμπαρέλης, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Παρασκευή,  12 Ιουλίου 2013 Global Media: Companies, Consumers, Content and Celebrities Digital media and media convergence?    Media celebrity 9:00 11:00 2 Dr. Philip Drake, Reader, Director of Research, School of Media and Performing Arts, Middlesex University, UK
 Surveillance Culture and the Google Glass project  Surveillance Culture and the Google Glass project 11:00 13:00 2 Dr. Sophia Drakopoulou, Senior Lecturer, Programme Leader, School of Media & Performing Arts, Middlesex University, UK 
Ο περιφερειακός τύπος στο σύγχρονο τοπίο των μέσων επικοινωνίας. Προβλήματα, προσδοκίες και δυνατότητες Ο περιφερειακός τύπος στο σύγχρονο τοπίο των μέσων επικοινωνίας. Προβλήματα, προσδοκίες και δυνατότητες 13:00 15:00 2 Φίλιππος Συνετός, Δημοσιογράφος-Οικονομολόγος
Σάββατο,                      13 Ιουλίου 2013 Η σωστή χρήση και διαχείριση των νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για την αποτελεσματική μεταφορά της είδησης Η σωστή χρήση και διαχείριση των νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για την αποτελεσματική μεταφορά της είδησης 9:00 12:00 3 Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Numbers in the newsroom Numbers in the newsroom 12:00 15:00 3 Δρ. Χριστίνα Μπενέκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Δευτέρα,                 15 Ιουλίου 2013 Η διαχείριση της πληροφορίας από τα νέα μέσα στην περίοδο της κρίσης Η διαχείριση της πληροφορίας από τα νέα μέσα στην περίοδο της κρίσης 12:00 15:00 3 Γιάννης Πολίτης, Δημοσιογράφος, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 Μετάβαση στη Ψηφιακή Τηλεόραση    Μετάβαση στη Ψηφιακή Τηλεόραση   15:00 18:00 3 Δρ. Σπύρος Πολυκαλάς, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Τρίτη,                 16 Ιουλίου 2013 Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές - Μέρος I 15:00 18:00 3 Δρ. Νίκος Λέανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η δημοσιογραφία στο Ίντερνετ Η δημοσιογραφία στο Ίντερνετ 18:00 21:00 3 Δρ. Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τετάρτη,              17 Ιουλίου 2013 Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές - Μέρος II 9:00 12:00 3 Δρ. Νίκος Λέανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η ανακατασκευή μιας ιστορίας Η ανακατασκευή μιας ιστορίας 12:00 15:00 3 Δρ. Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πέμπτη,              18 Ιουλίου 2013 Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές Οικονομικά των Μέσων και επιχειρηματικές στρατηγικές - Μέρος III 9:00 12:00 3 Δρ. Νίκος Λέανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο δημοσιογράφος multitasker Ο δημοσιογράφος multitasker 12:00 15:00 3 Δρ. Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σύνολο ωρών 60
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger