Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Ανοιχτή Επιστολή προς την Επιτροπή Τουρισμού για τη Διαβούλευση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης

Στη Λευκάδα, ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα και οι επιπτώσεις από την επιτυχία ή την αποτυχία του, επιδρούν καθοριστικά στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του ιστορικού παρελθόντος, του φυσικού κάλλους και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η Λευκάδα αποτέλεσε ήδη από τις δεκαετίες του ‘80 και ’90, έναν από τους κυριότερους πόλους έλξης περιηγητών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
ευρύτερα στο μεσογειακό χώρο. Τη περίοδο εκείνη, τα εναρκτήρια τουριστικά βήματα πραγματοποίησαν κατά το πλείστον Βρετανοί περιηγητές, υψηλού κοινωνικού και οικονομικού επίπεδο. Στη συνέχεια την ανακάλυψαν οι διακινητές του μαζικού τουρισμού (tour operators) και λόγω της έλλειψης υποδομών, το καθιέρωσαν στη διεθνή τουριστική αγορά ως έναν φθηνό τουριστικό προορισμό. Οι ίδιοι Τ.Ο. χρηματοδότησαν τη δημιουργία φθηνών καταλυμάτων, την ίδια στιγμή που η πολιτεία αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στη δημιουργία της αντίστοιχης τουριστικής υποδομής, με αποτέλεσμα να ανεγερθούν στην παράκτια ζώνη νέα τουριστικά χωριά χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και την αναγκαία “ταυτότητα”.
Το μοναδικό πλεονέκτημα που διέθεταν ήταν ότι βρίσκονταν δίπλα στη θάλασσα. Ωστόσο - όπως και σε πολλές άλλες περιοχές που αναπτύχθηκαν με το κυρίαρχο πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού - αυτού του είδους η ανάπτυξη άρχισε να προκαλεί σοβαρά προβλήματα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) στο νησί. Το τουριστικό προϊόν της Λευκάδας μπήκε στη φάση του κορεσμού παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά όπως έντονη εποχικότητα, χαμηλή ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών, προσέλκυση τουριστών χαμηλού εισοδήματος, ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, υψηλή εξάρτηση από τους touroperators, χαμηλή πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ανεπαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, υψηλή χωρική συγκέντρωση.
Οι έχοντες την ευθύνη για τον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής του νησιού, άρχισαν να αναπτύσσουν - ως λύση για την ανατροπή αυτής της αρνητικής κατάστασης - δύο άλλα πρότυπα τουρισμού, που εκφράζουν μια διαφορετική αναπτυξιακή προσέγγιση, πιο επιλεκτική και πιο εξατομικευμένη, τα οποία δίνουν έμφαση στη ποιότητα και όχι στη ποσότητα. Τα πρότυπα αυτά στηρίζονται στα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών και στον διαφορετικό τρόπο των διακοπών, τα οποία, αντίστοιχα, συγκροτούν τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που συνδέονται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Έτσι παράλληλα με το κυρίαρχο πρότυπο τουρισμού του ήλιου και της θάλασσας, άρχισαν να εμφανίζονται εναλλακτικές προτάσεις τουρισμού, όπως πολιτιστικός, φυσιολατρικός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, θρησκευτικός, μαθητικός, συνεδριακός, κοινωνικός, αγροτουρισμός, αθλητικός, περιηγητικός, οικοτουρισμός, κ.α. Το τουριστικό προϊόν της Λευκάδας έχει πλέον εμπλουτιστεί. Το πόσο επιτυχημένη και αποδοτική θα είναι αυτή η αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού του νησιού θα φανεί στο μέλλον. Ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νομού της Λευκάδας στηρίζεται στον τουρισμό. Σήμερα, όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν ότι από τη στιγμή της εμφάνισης της τουριστικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, σε ελάχιστα σημεία ο τουρισμός αναπτύχθηκε στη βάση ενός στοιχειώδους στρατηγικού σχεδιασμού. Για δεκαετίες ολόκληρες κυριαρχούσε μια γενικευμένη αντίληψη τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από ένα μεγάλο μέρος των εμπλεκομένων φορέων ότι η ενίσχυση του τουρισμού με δημόσια φροντίδα είναι κατά κάποιο τρόπο περιττή, αφού οι μεν πόροι είναι ανεξάντλητοι και η τουριστική οικονομία αυτοτροφοδοτούμενη. Τις συνέπειες αυτής της αντίληψης τις βιώνει σε μεγάλο βαθμό η Λευκάδα ως τουριστικός προορισμός. Η τουριστική δραστηριότητα έχει οδηγήσει αρκετές περιοχές στην υπέρβαση της αντοχής του συστήματος με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για το φυσικό όσο και για το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Το γεγονός ότι η Λευκάδα κατορθώνει να επιβιώνει ακόμη ως διεθνής τουριστικός προορισμός δείχνει ότι ο συνδυασμός των στοιχείων που επιλεγούν να τον διαμορφώσουν (το κλίμα, το μήκος των ακτών, η πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό κάλλος) συνθέτουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα του έναντι άλλων μεσογειακών προορισμών. Στη Μεσόγειο όπου προσέρχονται περίπου 220 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ο μαζικός τουρισμός συνδέεται με ορισμένα πάγια χαρακτηριστικά. Στηριζόμενος στην προβολή των περίφημων 3S (seasunsand), ο τουρισμός αναπτύσσεται κυρίως στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές με προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Λευκάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Το δίπολο ήλιος-θάλασσα  αξιολογείται από τους επισκέπτες ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη επιλογή της Λευκάδας ως τουριστικού προορισμού. Η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Λευκάδα διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. φυσική ομορφιά, πολιτιστικό ενδιαφέρον, ιστορικά αξιοθέατα. Το τουριστικό προϊόν της όμως αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα λόγω της έλλειψης υποδομών οι οποίες κρίνονται μέτριες και κακές στην πλειοψηφία τους, οι ελλείψεις στην τουριστική παιδεία, η έλλειψη συνεργασίας φορέων, η έντονη εποχικότητα και η ανεπαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά είναι προβλήματα σημαντικά που θα πρέπει να επιλύσουν άμεσα οι τουριστικές επιχειρήσεις μαζί με τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι μέσω συζήτησης θα πρέπει να καταλήξουν σε μια λύση που να ευνοεί τους ίδιους μα κυρίως την τοπική οικονομία του νησιού. Η συνεργασία, η οργάνωση και οι συντονισμένες κινήσεις των φορέων μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα.
Η Λευκάδα βρίσκεται πλέον στη φάση της παρακμής του κύκλου ζωής της σαν τουριστικός προορισμός, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον πρώτη στις προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό μπορεί να αλλάξει για την Λευκάδα αν αναπτύξει ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού, αν ξεφύγει πλέον από το μοτίβο του μαζικού τουρισμού. Η Λευκάδα περιορίζεται στον παραθεριστικό τύπο τουρισμού, όμως διαθέτει σε σημαντικό βαθμό τους αναγκαίους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους ώστε να διαφοροποιήσει και να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Συγκεκριμένα μορφές τουρισμού όπως θαλάσσιος, κοινωνικός, μαθητικός, περιηγητικός είναι κατά μεγάλο βαθμό διαδεδομένες σε όλο το νησί. Ειδικότερα ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός είναι δυο εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να εφαρμοστούν στην Λευκάδα χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες βελτιώσεις αφού έχουν φροντίσει και οι φορείς και οι κάτοικοι του νησιού να είναι σε καλό σημείο ανάπτυξης. Φυσικά μία καλή διαφήμιση που θα αναδείκνυε τις παραδόσεις όπως και τις εκκλησίες και τα μοναστήρια θα έφερνε ακόμη περισσότερους τουρίστες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στον τουρισμό της Λευκάδας η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι κατά κύριο λόγο η προστασία του περιβάλλοντος και ακολουθούν με σειρά σημαντικότητας η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, άλλωστε οι τουρίστες πέρα από το κλασσικό πακέτο ήλιο-θάλασσα ενδιαφέρονται για ένα φυσικό και ήσυχο περιβάλλον, για γνωριμία με τους ντόπιους, τον πολιτισμό και την παράδοση. Βελτιώσεις και μέτρα θα πρέπει να παρθούν ώστε η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού να είναι πιο ανταγωνιστική. Η κατασκευή γηπέδων αθλητικής υποδομής με διεθνή πρότυπα μπορεί να εξασφαλίσει τουρισμό σε περίοδο μη τουριστικής αιχμής, όπως το να γίνονται προετοιμασίες ομάδων κατά την διάρκεια του χειμώνα αφού το κλίμα μας ευνοεί τους αθλητές. Ο οικοτουρισμός, όπως και ο συνεδριακός τουρισμός είναι σε ένα αρχικό στάδιο, όμως και οι δύο αυτές μορφές έχουν περιθώρια μεγάλης ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις του νησιού και οι τοπικοί φορείς θεωρούν ότι ο εναλλακτικός τουρισμός θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με τον μαζικό τουρισμό. Επιδιωκόμενος στόχος, λοιπόν, είναι η μίξη του μαζικού τουρισμού με νέες μορφές τουρισμού. Θα ήταν ακραία περίπτωση η ανατροπή του προτύπου μαζικός τουρισμός και η ολική αντικατάσταση του από νέες μορφές τουρισμού, παρόλο που οι αρνητικές επιδράσεις απ’ αυτήν την μονοδιάστατη ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού αποδείχτηκε από τις πιο κακές, ακατάλληλες και καταστροφικές επιλογές. Οι εναλλακτικές μορφές θα φέρουν την Λευκάδα ξανά ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών οι οποίοι έχουν οικονομική επιφάνεια, και το νησί θα φθάσει πάλι στην κορυφή των περιζήτητων τουριστικών προορισμών. Για να επιτραπεί περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές του νησιού οι οποίες είναι κατά βαθμό σημαντικότητας το οδικό δίκτυο, τα καταλύματα, η διάνοιξη και διατήρηση ανοιχτού του διαύλου, η μόνιμη και συνεχής αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου και η δημιουργία υδατοδρομίου. Δυστυχώς η Λευκάδα αν και τόσα χρόνια βασίζεται στον τουρισμό έχει καθησυχαστεί στις υπάρχουσες πολλών χρόνων υποδομές. Χρειάζεται μεγάλη βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου, του λιμανιού, και του αεροδρομίου. Αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα λεωφορεία αστικά και υπεραστικά, ταξί, πλοία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανές. Παρουσιάζονται μεγάλες ελλείψεις ανάπτυξης σε υποδομές, σε τηλεπικοινωνίες, στην ύδρευση, στο αποχετευτικό δίκτυο, στους ΧΥΤΑ. Όλα αυτά θέλουν εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση. Οι τοπικοί φορείς και οι τοπικοί επιχειρηματίες είναι πράγματα που τα έχουν πλέον ξεχάσει διότι πορεύονται με το πρότυπο ακόμη του μαζικού τουρισμού. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θεωρούν πως δεν υπάρχει διαχωρισμός για τους κύριους πελάτες των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είναι και Έλληνες και αλλοδαποί. Η διαφήμιση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Λευκάδα γίνεται κυρίως με τουριστικούς οδηγούς, το διαδίκτυο και τα τουριστικά γραφεία. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και έντυπος τύπος δεν είναι από τα μέσα ενημέρωσης που βοηθούν τόσο στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι από τα μέσα που καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στη διαφήμιση και προώθηση των εναλλακτικών μορφών που αναπτύσσονται στο νησί της Λευκάδας. Η προβολή αυτή δεν θεωρείται ικανοποιητική από τους ξενοδόχους και τα τουριστικά γραφεία. Θα έπρεπε η διαφήμιση στο διαδίκτυο να στηριχθεί πολύ περισσότερο εφόσον είναι ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση. Είναι ένα νέο μέσο για την άμεση και γρήγορη διάδοση της πληροφορίας σε αυτούς που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Ο όγκος της πληροφορίας που συγκεντρώνεται στο διαδίκτυο είναι τεράστιος, η πολύπλοκη φύση της πληροφορίας και ο όγκος της ενισχύεται από το γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία είναι από της πλέον διεθνοποιημένες αγορές. Οι τουρίστες μέσω του διαδικτύου μπορούν εύκολα και γρήγορα να πάρουν πληροφορίες, αφού στο εξωτερικό είναι πολύ ανεπτυγμένο και εγκατεστημένο σε κάθε σπίτι. Ο on-lineτουρισμός έχει αρκετά πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με το παραδοσιακό τουριστικό σύστημα. Αποτελεί μια δραστηριότητα πραγματικού χρόνου και προσφέρει άμεση δυνατότητα ανανέωσης της πληροφορίας. Επιπλέον, οι on-line συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστό φυσικό χώρο συνάντησης και το κόστος είναι χαμηλότερο από αυτό των απευθείας συναλλαγών. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για μία χώρα που επιθυμεί να προωθήσει τις τουριστικές περιοχές της ανά τον κόσμο μια και ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να ενημερωθεί από όποιο μέρος και αν βρίσκεται για τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, η ηλεκτρονική πρόσβαση σε τουριστικές προσφορές προσφέρει μία φτηνή λύση, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χρόνο και κόπο. Οι εναλλακτικές μορφές θα προσφέρουν μια τόνωση στον τουρισμό της Λευκάδας αν σχεδιαστούν και εφαρμοστούν σωστά με τη βοήθεια των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και των φορέων του νησιού. Άλλωστε, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, και οι ίδιοι οι Λευκαδίτες έχουν την ανάγκη για αλλαγή πορείας μέσα από την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού. Ο λευκαδίτικος τουρισμός έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ώστε και η εικόνα του να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
            H στρατηγική τουρισμού θα αποσκοπεί στην παρουσίαση της βέλτιστης πρακτικής για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λευκάδας. Η εκπόνηση της επιβάλλεται να γίνει με δημιουργική σκέψη και ξεκάθαρες προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες μεθοδολογικές και επιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η συνολική ποιότητα του περιεχομένου της Στρατηγικής όσο και η επάρκεια και αποδοτικότητα των επιμέρους δράσεων που προτείνονται.

Οι τελικοί στόχοι της Στρατηγικής πρέπει να είναι:

• Η βελτίωση της συνεισφοράς του τουριστικού τομέα τόσο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, με την αύξηση των συσσωρευμένων εσόδων από τον τουρισμό, όσο και στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Η συνολική αύξηση του εθνικού εισοδήματος, μέσω της προόδου στην απασχόληση, στις παραγωγικές επενδύσεις και στην ανάδειξη του νησιού ως κέντρου τουρισμού και επιχειρηματικότητας.
• Η προώθηση της Λευκάδας ως κέντρο τουριστικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιπέδου.
• Η προσεκτική αξιοποίηση τόσο του φυσικού και του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει η Λευκάδα, όσο και της τουριστικής και ευρύτερης υποδομής για την προσέλκυση τουριστών με διαφορετικές απαιτήσεις και εισοδήματα, από παραδοσιακές αγορές-στόχους, αλλά και από αναδυόμενες και υποσχόμενες αγορές.
• Η βελτίωση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών καθώς και η εισαγωγή νέων τουριστικών δράσεων με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη μείωση της εποχικότητας της ζήτησης.
• Η ουσιαστική ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας με τη στήριξη ενός οργανωμένου πλέγματος πολλαπλών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων υψηλής ανταγωνιστικότητας.
Η στρατηγική τουρισμού αναγνωρίζει τον τουρισμό ως μια σύνθετη δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, το οποίο, βάσει των επικρατουσών παγκόσμιων συνθηκών, τάσσεται υπέρ των αρχών της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα στηρίζεται η διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων που θα περιέχονται στη Στρατηγική είναι:
• Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης στις υφιστάμενες τουριστικές υποδομές, καθώς η Λευκάδα συγκεντρώνει αξιόλογα τουριστικά αποθέματα με σημαντικές προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησής τους.
• Η τεκμηριωμένη επισήμανση των περαιτέρω προοπτικών που παρουσιάζει ο τομέας του τουρισμού όπου, με δεδομένο το συγκριτικό πλεονέκτημα του κλίματος και της φυσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας της Λευκάδας, να διερευνηθούν καινοτομικοί τρόποι αξιοποίησής τους στη διεθνή τουριστική αγορά.
• Η ενδελεχής διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών σε τουριστικούς κλάδους που δεν έχουν επαρκώς αναπτυχθεί μέχρι τώρα, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερής διεύρυνσης του συνολικού τουριστικού τομέα της Λευκάδας.

Βάσει τούτων η Στρατηγική πρέπει να ενσωματώνει προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν:

• Στην επέκταση και βελτιστοποίηση της χρονικής περιόδου λειτουργίας και των ποσοστών πληρότητας των αδειούχων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
• Στη βελτίωση της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της Λευκάδας σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς προς την Λευκάδα προορισμούς.
• Στην αναβάθμιση της αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος των τουριστικών περιοχών, ιδιαίτερα στους νευραλγικούς τομείς της καθαριότητας, της εξυγίανσης και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
• Στην προώθηση του επαγγελματισμού μεταξύ των επιχειρηματιών των τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία.
• Στην καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και της φιλοξενίας μεταξύ του συνόλου του πληθυσμού της Λευκάδας.

Τελειώνοντας σας αποστέλλω την ιδέα μου για τη δημιουργία του Δικτύου Λευκαδίτικης Φιλοξενίας :

Δίκτυο Λευκαδίτικης Φιλοξενίας

Η δημιουργία του Δικτύου Φιλοξενίας στη Λευκάδα, που, εκτός από τη διαμονή σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, μικρά ξενοδοχεία, βίλλες, ξενοδοχεία κ.ά., θα προσφέρει υπηρεσίες διατροφής, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, μέσω των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο επιχειρήσεων. Πρόθεση είναι η σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρεία με την επωνυμία : Δίκτυο Λευκαδίτικης Φιλοξενίας» με την συμμετοχη του ΤΕΙ Ιονιων Νήσων, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου και των ενώσεων ξενοδόχων-ενοικιαζομένων δωματιών και των επιχειρηματιών του τουρισμού. Τα μέλη της θα δραστηριοποιούνται στο Νομό Λευκάδας, με τη δεδηλωμένη πρόθεση αλλά και πρακτική δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα Επτάνησα με τη δημιουργία τοπικών επιμέρους δικτύων τοπικής φιλοξενίας (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Μεγανησίου, Ιθάκης, Παξών).
Το Δίκτυο με τις σχεδιαζόμενες δράσεις του θα φιλοδοξεί στο άμεσο μέλλον να :
1.     προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, προκειμένου να διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα του και να αυξήσει το μερίδιο του στην τουριστική αγορά,
2.     συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη,
3.     υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους marketing βασισμένες σε  νέες τεχνολογίες προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους πελάτες όλων των επιχειρήσεων-μελών του Δικτύου και να δημιουργήσει έτσι μια αξιοποιήσιμη βάση δεδομένων,
4.     αναπτύξει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων μέσω διαδικτύου,
5.     αναδείξει μια νέα μορφή τουρισμού όπου θα συνυπάρχει ο μαζικός τουρισμός μαζί με νέες εναλλακτικές μορφές καταλήγοντας στον τουρισμό εμπειρίας. 
Η συγκεκριμένη συλλογική δράση αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού.
Μέσα από αυτό το συνεργατικό σχήμα (cluster), τα οφέλη των επιχειρήσεων-μέλη του Δικτύου που θα προκύψουν είναι :
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων του Νομού Λευκάδας, μέσω και της διαμόρφωσης νέων τουριστικών προϊόντων θεματικού / ειδικού ενδιαφέροντος, με την ταυτόχρονη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς
αναβάθμιση της τεχνογνωσίας των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που μονο τετοιες διαθετει ο νομος Λευκαδας.
Η  παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση, μεταφορά, εκδρομές και λοιπές συναφείς υπηρεσίες) με δομή τουριστικού πακέτου αντιστρόφως ανάλογου προς το «all inclusive» και η συλλογική οργάνωση των επιχειρήσεων καταλυμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας του Νομού Λευκάδας.
Παράλληλα τα οφέλη που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου, θα είναι :
-         Η στήριξη της τοπικής παραγωγής και των τοπικών επιχειρήσεων με την προμήθεια αγαθών και την αγορά υπηρεσιών, για τις νέες και διευρυμένες ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών.
-         Η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη και σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις εστίασης με πιστοποιημένη Λευκαδίτικη διατροφή, τοπικά τουριστικά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, που θα  οδηγήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θα ενδυναμώσει δεσμούς επιχειρηματικής συνεργασίας και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.
-         Η ενθάρρυνση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που προάγουν την προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής καθώς αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.
Κύριος στόχος του Δικτύου η ανάδειξη της Ταυτότητας της Λευκάδας, με οδηγούς την Παράδοση και τον Πολιτισμό.
Αντί επιλόγου θα ηθελα να τονισω και την  κοινωνικη ευθυνη του δικτυου αφου μερος της οικονομικης συνεισφορας των μελων θα επιστρεφει στην τοπικη κοινωνια μεσω της διοργανωσης ειδικων δρασεων προστασιας και καθαριοτητας του περιβαλλοντος με απωτερο σκοπο τη δημιουργια ενος οικολογικου επισκεψιμου παρκου χλωριδας & πανιδας εκπαιδευτικου χαρακτηρα.

                                                                    Μάνος Μανωλικάκης
                                                                        Οικονομολόγος  
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger