Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
πρώην Προέδρου του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής  Εταιρείας Λευκάδας.
στην  ανακοίνωση πέντε πρώην μελών του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής  Εταιρείας Λευκάδας  που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις  19-10-2013.

Στις 12-10-2013 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στον τύπο, ανακοίνωσή μου σχετικά με τις πρόσφατες διοικητικές εξελίξεις στη Φιλαρμονική  Εταιρεία Λευκάδας (Φ.Ε.Λ.). Όπως αναφέρεται στον τίτλο της η ανακοίνωση είχε σκοπό την ενημέρωση των μελών του Σωματείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου και ήταν τυπική, ουσιαστική και εμπεριστατωμένη, βασισμένη πάνω σε εκδοθέντα έγγραφα, αποφάσεις, διαδικασίες και πραγματικά περιστατικά. Πουθενά στην  ανακοίνωσή μου  δεν έθιξα ή στοχοποίησα πρόσωπα.
Όπως όμως θ' αποδείξω στη συνέχεια, η ανακοίνωση των πέντε (εκ των εννέα) πρώην μελών  του Δ.Σ. (και όχι των μελών του Δ.Σ.  όπως λανθασμένα τιτλοφορείται  το δημοσίευμα στο site My Leykada) περιέχει στοιχεία που παρερμηνεύουν το καταστατικό του Σωματείου, στοιχεία νομικά αβάσιμα και τέλος  ψευδή στοιχεία  που αφ' ενός μεν έχουν σκοπό να παραπλανήσουν παρά να ενημερώσουν και αφ' ετέρου να με συκοφαντήσουν και να σπιλώσουν το όνομά μου μέσω του ηλεκτρονικού τύπου. Για το λόγο αυτό, εφιστώ την προσοχή στους συντάκτες του να μην χρησιμοποιήσουν στο εξής περαιτέρω το όνομα μου επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Το καταστατικό της Φιλαρμονικής  Εταιρείας Λευκάδας,  όπως και κάθε σωματείου, είναι το ευαγγέλιο λειτουργίας της. Σ' αυτό βασίζεται η λειτουργία τόσο του Δ.Σ. όσο και του συνόλου του σωματείου.
Το καταστατικό ισχύει στο σύνολό του, αναπόσπαστα, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του άρθρο. Δεν υπάρχουν ενεργά και ανενεργά άρθρα. Η σύγκλιση  της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης (Γ.Σ.) από το Δ.Σ. μετά την παρέλευση 18μήνου όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 21 του καταστατικού, είναι διάταξη μείζονος σημασίας για το Δ.Σ. Είναι κατά κάποιο τρόπο η ψήφος εμπιστοσύνης των μελών του σωματείου προς το Δ.Σ. Μέσω του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. ενώπιον της Γ.Σ., θεμελιώνεται η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η συνέπεια και η πληρότητα της διαχείρισης της διοίκησης του σωματείου από το Δ.Σ. και εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των μελών προς αυτό ώστε αυτό να προχωρήσει με σταθερά και σίγουρα βήματα και να ολοκληρώσει το δεύτερο 18μηνο της θητείας του με τη σύγκλιση της 2ης εκλοαπολογιστικής πλέον Γ.Σ.
Είναι αληθές ότι το προηγούμενο Δ.Σ. στο οποίο ήμουν Αντιπρόεδρος δεν συγκάλεσε την 1η τακτική Γ.Σ. Δε γνωρίζω τι γινόταν σε παλαιότερα συμβούλια πιθανόν να συνέβηκε ενίοτε ξανά. Προσέξτε όμως τη βασική διαφορά. Στις περιπτώσεις αυτές ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ η σύγκλιση της 1ης Γ.Σ. ούτε από τον τότε Πρόεδρο ούτε από κανένα από τα μέλη. Έτσι δεν προέκυψε άρνηση του εκάστοτε Δ.Σ. για την σύγκλισή της, οπότε δεν είχε στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή το άρθρο 14και ούτε κανένα από τα μέλη της Φ.Ε.Λ. νομιμοποιούταν να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει ενεργοποίηση του εν λόγω άρθρου. Επρόκειτο για  σιωπηρή παράλειψη των άρθρων 14 και 21 του καταστατικού η οποία όμως δεν συνηγορούσε στην έκπτωση του Δ.Σ. και στο διορισμό προσωρινής διοίκησης στη Φ.Ε.Λ.
Αλήθεια με ποιό τρόπο κληρονομήθηκε η μη εφαρμογή του καταστατικού από τα προγενέστερα Δ.Σ. όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ? Μήπως υπήρξε κάποια διαθήκη που δε γνωρίζω ? Και επειδή οι προηγούμενοι παράλειψαν διατάξεις του καταστατικού, αυτό πρέπει να διαιωνίζεται ? Αυτά είναι αστειότητες και φτηνές δικαιολογίες.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε βάθος το καταστατικό. Και καλά, ας υποθέσουμε ότι κάποιοι σύμβουλοι (κακώς) δεν το είχαν μελετήσει ή δεν το είχαν κατανοήσει. Όταν ο Πρόεδρος που προτείνει την εφαρμογή του, ενημερώνει και το εξηγεί με όλους τους τρόπους και με πλήθος επιχειρήματα ούτε αυτό αρκεί ? Αν ούτε αυτό αρκεί δεν μένει παρά οι σύμβουλοι αυτοί να πάνε στα σπίτια τους. Όπως και έγινε τελικά. Και έγινε γιατί η συγκεκριμένη πενταμελής ομάδα ισοπεδωτικά και συστηματικά καταψήφιζε όλες τις προτάσεις μου έχοντας την  (ισχνή ενίοτε) πλειοψηφία. Έτσι επιπόλαια και αβασάνιστα έκαναν το ίδιο και στη  συγκεκριμένη περίπτωση.  Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που συστηματικά λειτουργούσαν παραθέτω ένα απόσπασμα από το υπ. αρ. Φ.Ε. αρ. πρωτ. 59/25-9-2013 έγγραφο που πρόσφατα έστειλα στους 5 υπογράφοντες την ανακοίνωση :
" Είναι ολοφάνερο ότι έχετε συγκροτήσει μια ομάδα με μοναδικό σκοπό να καταψηφίζει τις προτάσεις που φέρνω στο Συμβούλιο και να ασκεί μια στείρα αντιπολιτευτική πολεμική τακτική απέναντί μου,  αναιτιολόγητα και χωρίς νόμιμο έρεισμα. " και "Σας επισημαίνω ότι οι ενέργειές σας αυτές είναι εναντίον της ηρεμίας, των σκοπών και των συμφερόντων του Σωματείου και θα υποχρεωθείτε να λογοδοτήσετε γι' αυτές ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, όποτε αυτή γίνει".
Όσον αφορά τη λειτουργία του Δ.Σ. και τις ενέργειές μου από 9-8 έως και 9-10-2013 διαβεβαιώνω ότι όλα είναι απόλυτα ισχυρά και νόμιμα διότι το άρθρο 14 ενεργοποιήθηκε μόνο από την έκδοση της υπ. υπ' αρ. 25/9-10-2013 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και μετά. Μέχρι και τις 8-10-2013 το Δ.Σ. ήταν ενεργό και με πλήρη της εξουσία του.
Με το υπ' αρ. 71/10-10-2013 κοινοποίησα στα υπόλοιπα μέλη του εκπεσόντος πλέον Δ.Σ. την ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου, συνοδευόμενη από κείμενο που συνέταξα, όπου αναλύω την απόφαση ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή απ' αυτούς και τους καλώ να μου παραδώσουν τα σχετικά στοιχεία ώστε να συντάξω τον απολογισμό ο οποίος θα παρουσιαστεί στη Γ.Σ. στις 27-10-2013. Για μια ακόμη φορά αρνήθηκαν κάθε συνεργασία σε ένα θέμα που αφορά και τους ίδιους και για το οποίο είναι απολύτως συνυπεύθυνοι με μένα !!!
Δεν εκπροσώπησα τη Φ.Ε.Λ. στην  ημερίδα του Ορφέα στο Πνευματικό Κέντρο στις 12-10-2013 όπως ψευδώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.  Παραστάθηκα εκεί ως απλός πολίτης και μέλος του Ορφέα από 20ετίας και πλέον. Η πρόεδρος του Ορφέα κ. Μαρία Ρούσου μού είχε προτείνει πριν από αρκετές ημέρες να συμμετάσχω στην επιτροπή συντονισμού της ημερίδας. Επειδή η απόφαση περί έκπτωσης του Δ.Σ. είχε εκδοθεί μόλις 3 μέρες  πριν, η κ. Ρούσου δεν γνώριζε τις εξελίξεις στη Φ.Ε.Λ. Την ενημέρωσα επί τόπου οπότε με προσφώνησε ως πρώην πρόεδρο της Φ.Ε.Λ.  Στη συνέχεια πήρα το λόγο και αφού ενημέρωσα εν συντομία τους συμμετέχοντες στην  ημερίδα για τις εξελίξεις στη Φ.Ε.Λ. διευκρίνισα ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ εκπροσωπούσα τη Φ.Ε.Λ. άλλα συμμετείχα στην ημερίδα ως απλός πολίτης. Για τον ίδιο λόγο έκανα εισήγηση στο τέλος του Α΄ μέρους της ημερίδας ως απλός πολίτης. Για όλα τα ανωτέρω μάρτυρες είναι όλοι οι συμμετέχοντες στην ημερίδα.
Όσον αφορά τη γενικότερη συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ. στους 20 περίπου μήνες λειτουργίας του, μπορώ να βεβαιώσω ότι τα 8 από τα 9 μέλη λειτουργήσαμε σε κανόνες ευπρέπειας, πολιτισμού και  αμοιβαίου σεβασμού παρά τις όποιες εντάσεις που αναπόφευκτα συμβαίνουν συχνά στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. όλων των σωματείων. Δε συνέβη όμως το ίδιο με ένα από τα υπογράφοντα το δημοσίευμα μέλος που όπως φαίνεται είναι και το καθοδηγητικό μέλος της ομάδας των πέντε.  Η συμπεριφορά του μέλους αυτού αποτελεί πραγματικά πρωτοφανή περίπτωση σε Δ.Σ. όχι μόνο της Φ.Ε.Λ. αλλά και στον ευρύτερο χώρο των σωματείων. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ο υπέρτατος  βαθμός ασέβειας που επέδειξε με κάθε τρόπο τόσο στο πρόσωπό μου όσο και  σε άλλα μέλη του Δ.Σ. , στο θεσμό του Δ.Σ. συνολικά, αλλά και στο χώρο του κτιρίου του ιστορικού σωματείου της Φ.Ε.Λ. Και αυτό το τελευταίο αποτελεί από μόνο του πραγματική ιεροσυλία. Η συμπεριφορά αυτή παρακώλυσε συστηματικά και σε πολλές περιπτώσεις διέλυσε τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δεν θα δώσω περαιτέρω στοιχεία για το θέμα αυτό. Αυτό θα γίνει στην επερχόμενη Γ.Σ.
Τελειώνω επισημαίνοντας 2 έντονες αντιφάσεις που παρατήρησα στο δημοσίευμα :
·        Πως συνάδει να διανύει σήμερα  η Φ.Ε.Λ. την καλύτερη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική της περίοδο, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα και να διοικείται για 20 μήνες από έναν μεμπτό κατά τους υπογράφοντες πρόεδρο πλην όμως, κατά γενική ομολογία από όλους τους πολίτες της πόλης μας και όχι μόνο, από έναν ενεργητικό, αφοσιωμένο  και δραστήριο πρόεδρο που με τις επίμονες ενέργειές του συνέβαλε τα μέγιστα, περάν των άλλων, στο να μην χρωστά σήμερα το σωματείο και να μην έχει οδηγηθεί στη χρεωκοπία ?
·        Γιατί άραγε οι υπογράφοντες διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την ενέργεια μου που οδήγησε στην έκπτωση του Δ.Σ. ? Δεν ήταν γι' αυτούς η καλύτερη ευκαιρία ν' απαλλαγούν από τον "ανθυγιεινό" πρόεδρο ?

Λευκάδα 21-10-2013

Πανταζής Κηρολίβανος
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger