Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ. ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΙΝ ΤΗΝ 08/11/2014

Επερώτηση του επικεφαλής της Νέας Ιονίου Πολιτείας, κου Σπυρίδωνα Σπύρου προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο
Θέμα: Σχέδιο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 
- Μήπως κινδυνεύει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να μείνει χωρίς Ευρωπαϊκούς Πόρους για τα επόμενα 7 χρόνια;

Κύριε Περιφερειάρχη,
1. Σύμφωνα με την εισήγησή σας στη
συνεδρίαση του Π.Σ. την 19/10/2014, στη συζήτηση για την έγκριση των ΣΜΠΕ για τα Προγράμματα 2014-2020 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η απόρριψη των ΣΜΠΕ. Στο μακροσκελές θολό πολιτικό σκεπτικό της εισήγησής σας όμως υπήρχαν δύο ξεκάθαρα σημεία. Ένα που αναφερόταν στην πλήρη αντίθεσή σας συνολικά στο ΣΕΣ γιατί κινείται στη λογική της Συμφωνίας της Λισαβώνας και ένα δεύτερο που αναφερόταν στην αντίθεσή σας στο νέο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειάς μας.

2. Μετά την επιστροφή των Προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στις 17 Ιουλίου 2014 στην Ευρ. Επιτροπή με παρατηρήσεις, από την Ελληνική Κυβέρνηση προγραμματίζεται η επανυποβολή όλων των Προγραμμάτων εντός του Νοεμβρίου 2014 με στόχο την έγκρισή τους από τηνΕυρ. Επιτροπή εντός του 2014. Για να γίνει αυτό και για το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρειάς μας χρειάζεται να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σας ερωτώ λοιπόν

1. Πότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του Σχεδίου του Περιφερειακού μας Προγράμματος;

2
. Πότε θα επανυποβληθεί στην Ε.Ε. το τροποποιημένο Σχέδιο του Περιφερειακού μας Προγράμματος;

3
. Θα το φέρετε και πότε για συζήτηση και έγκριση στο Π.Σ.;

4
. Θα έχουν χρόνο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να το μελετήσουν, αφού οι περισσότεροι είναι νέοι και δεν έχουν υπόψη τους ούτε αυτό που υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου;

5
. Πως θα μπορέσει το Π.Σ. να εγκρίνει, αν το εγκρίνει, ένα Πρόγραμμα του οποίου έχει απορρίψει τη ΣΜΠΕ;


6
. Αν εισάγετε το νέο Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος στο Π.Σ. και απορριφθεί από αυτό ή δεν πάρει καν Απόφαση, θα αναλάβετε εσείς προσωπικά την ευθύνη της επανυποβολής του στην Ε.Ε.; Μήπως κινδυνεύει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να μείνει χωρίς Ευρωπαϊκούς Πόρους για τα επόμενα 7 χρόνια;


Επερώτηση του επικεφαλής της Νέας Ιονίου Πολιτείας, κου Σπυρίδωνα Σπύρου προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κο Σπύρο Γαλιατσάτο
Θέμα: Τουριστική Προβολή της ΠΙΝ
Κύριε Περιφερειάρχη,
Το 2013, επί της θητείας μου, και ενόψει της ολοκλήρωσης της χρηματοδότησης έργων μέσω του ΕΣΠΑ, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων μετά από συνεννόηση που είχε με την Περιφέρεια  ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για δράσεις τουριστικής προβολής.
Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υποβάλαμε τεχνικό δελτίο, το οποίο αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε και εντάχθηκε, με τίτλο «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015» και το οποίο περιελάμβανε 7 υποέργα, καθένα εκ των οποίων αφορούσε μία συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων, για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ο τελευταίος, ως αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής προβολής του τόπου μας.
Το Τεχνικό Δελτίο, πριν υποβληθεί προς αξιολόγηση συζητήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε από το Σώμα, ενώ στη συνέχεια απεστάλει και στο Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη επί του φυσικού αντικειμένου, κάτι το οποίο συνέβη.
Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο περιγράφει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ, 600.000,00 για το έτος 2014 και 600.000,00 για το έτος 2015 και είχε σαν στόχο να εξασφαλισθεί έγκαιρα ένα ικανό ποσό για δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειάς μας, καθώς οι Περιφερειακές Ενότητες με τα πενιχρά οικονομικά τους δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν σχεδόν καμία ενέργεια.
Ένα από τα προαναφερθέντα υποέργα, και συγκεκριμένα το υποέργο 1 έχει σαν αντικείμενο τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, που πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό (π.χ. FILOXENIA). Συγκεκριμένα το υποέργο προβλέπει δαπάνες για την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρων στο χώρο συνήθως του ΕΟΤ, για την αποστολή υλικού, για τη χρήση ξεναγών και διερμηνέων κατά τα διάρκεια μίας έκθεσης, κτλ. 
Η επιλογή των εκθέσεων τουρισμού, γίνεται από τον προτεινόμενο κατάλογο που περιλαμβάνεται στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ», το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά από τη Διεύθυνση Τουρισμού κάθε χρόνο. Συνήθως επιλέγεται η συμμετοχή σε εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει και ο ΕΟΤ, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και σε άλλες διοργανώσεις, εφόσον η Επιτροπή Τουρισμού κρίνει ότι είναι σκόπιμη η συμμετοχή της Περιφέρειας καθώς ενδέχεται να ενδιαφέρει τα Ιόνια Νησιά μια συγκεκριμένη αγορά, την οποία ο ΕΟΤ δεν συμπεριλαμβάνει στο προγραμματισμό του.
Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι η παρουσία μας στις εκθέσεις συμβάλει μόνο μερικώς στην διαμόρφωση  του τουριστικού προϊόντος, επίσης όμως πολλοί εκτιμούν ότι  η απουσία μας από αυτές δημιουργεί αρνητική  εικόνα, όταν μάλιστα εκθέσεις όπως του Λονδίνου, του Βερολίνου, της Βιέννης, του Μιλάνου, αποτελούν βαρόμετρο  για την πορεία του Τουρισμού, καθότι στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες  από όλο τον κόσμο, αλλά και Περιφέρειες και Δήμοι της Ελλάδας που ανταγωνίζονται τη δική μας Περιφέρεια.

                Εκτιμώ πως γνωρίζετε ότι, μετά από μια μακρά πτωτική πορεία του τουρισμού  στην Περιφέρειά μας, είχαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια μία συνεχή άνοδο, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά. Εάν δεν βοήθησε μόνο  ο καλός ΘΕΟΣ  γι’ αυτή  την αύξηση, ο ρόλος της Περιφέρειας, των Δήμων, των τουριστικών παραγόντων, των πολιτιστικών σωματείων και πολλών άλλων φορέων υπήρξε καθοριστικός.
Δεν σας κρύβω ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού σε κερκυραϊκή εφημερίδα με προβλημάτισαν έντονα, γιατί ο κος Σπύρος Γαλιατσάτος είναι ένας άνθρωπος του Τουρισμού, ο οποίος δεν απουσίασε σχεδόν ποτέ από τη μεγάλη έκθεση του Λονδίνου. Οι δηλώσεις του λοιπόν ότι η συμμετοχή της ΠΙΝ στην έκθεση του Λονδίνου είναι «πεταμένα λεφτά» θα μπορούσαν να ερμηνευθούν είτε ότι σχετίζονται  με την πρόσφατη ιδεολογική του μετάλλαξη ή ότι έχει κάτι άλλο σημαντικότερο να μας προτείνει καθώς ο κος Αντιπεριφερειάρχης είναι έμπειρος περί τα τουριστικά πράγματα, και μάλιστα ήταν πάντα κοντά στους εκάστοτε Υπουργούς και  Γ. Γραμματείς του Τουρισμού.
Σας ερωτώ τα παρακάτω:
Α) Το ποσό των 60.000,00 ευρώ, το οποίο αναφέρει ότι κόστισε η έκθεση σε τι ανταποκρίνεται, καθώς από την εμπειρία μας, η ενοικίαση του περιπτέρου από τον ΕΟΤ δεν κοστίζει πάνω από 25.000,00 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα τί αφορούν ή μήπως αυτό το νούμερο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;
Β) Αντιλαμβάνεται ο κος Αντιπεριφερειάρχης ότι με αυτές τις δηλώσεις του, προσβάλλει τους επαγγελματίες των Επτανήσων, οι οποίοι έρχονται και συμμετέχουν σε αυτές τις τουριστικές εκθέσεις, ως φιλοξενούμενοι του περιπτέρου της Περιφέρειας, ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τις επαφές που θα πραγματοποιήσουν εκεί;
Γ) Είναι γνωστό ότι με το ξεκίνημα του 2015 μια σειρά εκθέσεων είναι προγραμματισμένες στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, όπως Βιέννη, Βερολίνο, Μιλάνο  Βρυξέλλες  κλπ. Αν αξιολογείτε ότι, η μέχρι τώρα φιλοσοφία μας για την καλύτερη προβολή των Ιονίων Νήσων σε αυτές τις αγορές υπήρξε όχι αρκετά αποτελεσματική, ποιος είναι ο δικός σας προγραμματισμός;
Δ) Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσετε για την υποστήριξη των πολιτιστικών σωματείων της Περιφέρειάς μας, τα οποία συνδράμουν τόσο αποτελεσματικά με το έργο τους στην προβολή του πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων;


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger