Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Οι διευκρινήσεις του Δήμου Λευκάδας για τον Βιολογικό Νυδριού και τα 600 ευρωΤρεις ώρες κράτησε η συζήτηση για τη λήψη απόφασης της ισχύς του άρθρου 11 του κανονισμού αποχέτευσης του δήμου Λευκάδας στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 28 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε με πολλές απουσίες δημοτικών συμβούλων και μεγάλη παρουσία δημοτών του Νυδριού και μελών της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε ώστε να του δοθούν απαντήσεις για το ποσό των 600 ευρώ που καλείται να πληρώσει ο κάθε δημότης του πρώην δήμου Ελλομένου ώστε να συνδεθεί στο νέο δίκτυο αποχέτευσης. Βασικά ερωτήματα ήταν το πώς προέκυψε το ύψος αυτού του ποσού και γιατί η συγκεκριμένη δαπάνη κατέληξε στην πορεία να μην θεωρείται επιλέξιμη από το ΕΠΠΕΡΡΑ.
Η συνεδρίαση ήταν κατεπείγουσα  λόγω της άμεσης ανάγκης συνδέσεων και ελέγχου λειτουργίας των δικτύων εν όψει της τουριστικής περιόδου για την κάλυψη των υποχρεώσεων του ∆ήµου ώστε να καταβληθούν τα απαιτούμενα τέλη και δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού.
Το έργο του βιολογικού καθαρισμού Ελλομένου είχε ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ).  Στη συνέχεια μπήκε στο ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη) όπου οι δαπάνες των νέων διακλαδώσεων και φρεατίων κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

Η συγνώμη του Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Κώστας Αραβανής αρχικά ζήτησε δημόσια συγνώμη στον Γεράσιμο Λιβιτσάνο. Ο λόγος αφορούσε τον κανονισμό ύδρευσης αποχέτευσης που ψηφίστηκε το 2012 και για τον οποίο ο δήμαρχος είχε αναφέρει παλαιότερα ότι ψηφίστηκε ομόφωνα ενώ υπήρξε μία ψήφος κατά, εκείνη του κύριου Λιβιτσάνου από τη Λαϊκή Συσπείρωση, γι’ αυτό και θέλησε να ζητήσει συγνώμη για την παράβλεψή του.

  
Ενημέρωση από τον υπεύθυνο του έργου
 Ο κύριος Κυριάκος Προκοπίου είναι ο διευθυντής της πολεοδομίας Λευκάδας και υπεύθυνος της παρακολούθησης του έργου από την στιγμή που εντάχθηκε και  δημοπρατήθηκε μέχρι σήμερα που ολοκληρώνεται. Στην έκταση συνεδρίαση έδωσε τις εξηγήσεις του για το κόστος σύνδεσης απαντώντας σε αντιρρήσεις που του είχαν διατυπωθεί. Ακολουθεί η εισήγησή του όπως διατυπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση:
«Ο βιολογικός αποτελείται από διάφορα υποέργα, ένα από αυτά είναι και το δίκτυο αποχέτευσης, οι αγωγοί συλλογής, οι διακλαδώσεις και οι παροχετεύσεις. Σε δύο μήνες υπολογίζουμε να μπορούμε να λειτουργούμε τον βιολογικό καθαρισμό.  Είναι ώρα πλέον να γίνονται  οι συνδέσεις των δημοτών ούτος ώστε να μπορούμε να έχουμε λήμματα να ρίξουμε στον βιολογικό για την δοκιμαστική λειτουργία του. Για εφαρμογή του κανονισμού παροχής ύδρευσης αποχέτευσης εκδώσαμε σχετική ανακοίνωση και αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τις συνδέσεις. Περιήλθανε υπόψη μου διάφορες αντιρρήσεις που εκφράστηκαν όσων αφορά το τέλος σύνδεσης που έχει κανονιστεί με τον κανονισμό ύδρευσης σε 600 ευρώ.
Ήθελα να σας δώσω ορισμένες διευκρινήσεις. Βασικές αντιρρήσεις που εκφράστηκαν και έχω υπόψη μου ήταν τρεις. Η πρώτη ότι η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης ορίστηκε μόνο για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν έτοιμες αναμονές και όχι για αυτές που έχουν ήδη κατασκευαστεί διακλαδώσεις και φρεάτια. Δεύτερη αντίρρηση, επειδή έχουν κατασκευαστεί 600 νέα φρεάτια των 3 αναμονών έκαστος θα πρέπει να μη ζητείται το ποσό των 600 ευρώ για κάθε σύνδεση όταν συνδέονται περισσότεροι από ένας σε αυτά τα φρεάτια. Και τρίτη αντίρρηση, εφόσον τελικά το ποσό των συνδέσεων  κρίνεται μη επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 138.000 ευρώ, να καθοριστεί και το τέλος σύνδεσης των δημοτών με βάση αυτό το ποσό και των συνδέσεων που θα γίνουνε.
Όσον αφορά το πρώτο θέμα που έχει τεθεί, είναι λάθος, γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στον κανονισμό ύδρευσης αποχέτευσης περί δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν έτοιμες αναμονές. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ο κανονισμός ισχύει για όλα τα δίκτυα αποχέτευσης και όχι μόνο για του Ελλομένου. Ισχύει και για τα δίκτυα Αγίου Νικήτα, Λευκάδας και Βασιλικής που ήδη λειτουργούν και ήδη έχουν έτοιμες αναμονές. Συνεπώς ο κανονισμός αναφέρεται και σε αυτά. Ψηφίστηκε το ότι οποιοσδήποτε καταναλωτής θέλει να συνδεθεί σε αυτά τα δίκτυα αποχέτευσης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τέλος των 600 ευρώ. Όταν γίνεται ένα δίκτυο αποχέτευσης πρέπει εξαρχής να κατασκευάζονται οι αναμονές διότι η μετέπειτα κατασκευή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, δημιουργεί μεγάλες φθορές και αναστάτωση στη ζωή των κατοίκων και στην κυκλοφορία και θέλει πολλαπλάσιες δαπάνες για να γίνει διότι τα δίκτυα της αποχέτευσης γίνονται σε μεγάλο βάθος και απαιτούνται πολύ σημαντικές εργασίες. Αυτό είναι κάτι που δε μπορεί να συμβεί. Κατά κανόνα οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια αναμονής είναι έτοιμα και σε αυτά καλείται να έρθει και να συνδεθεί ο κάθε καταναλωτής. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι όταν υπάρχουν απομακρυσμένες οικοδομές που δεν έχουν κοντά αναμονή ή όταν γίνονται νέες οικοδομές σε περιοχές που δεν έχουν αναμονές και τότε θα πρέπει να κατασκευαστούν οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια για τη σύνδεση των καταναλωτών. 
Πέρα από αυτό, η δαπάνη των 600 ευρώ όπως αναφέρει και το άρθρο 11 του κανονισμού, μαζί με τις άλλες δύο δαπάνες, δηλαδή το τέλος χρήσης υπονόμων που είναι το 75% της αξίας κατανάλωσης του νερού και το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση που είναι μισό ευρώ ανά τετραγωνική επιφάνεια κτίσματος, έχει καθοριστεί για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου. Συνεπώς δε συνδέεται άμεσα το ποσό των 600 ευρώ μόνο και μόνο με τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης και των φρεατίων αλλά και με γενικότερα άλλα έξοδα που θα έχει ο Δήμος για το έργο του δικτύου αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού.
Όσον αφορά τη δεύτερη αντίρρηση, υπάρχει ειδική αναφορά στον κανονισμό για περισσότερες από μία συνδέσεις στην ίδια διακλάδωση χωρίς όμως να προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις ότι θα πληρώνουν οι καταναλωτές λιγότερο από 600 ευρώ. Οποιαδήποτε επιχειρούμενη διαφορετική ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ποσό των 600 ευρώ είναι ένα ποσό που έχει καθοριστεί και αποτελεί μια σύμβαση δήμου και δημοτών που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν αντιστοιχεί στην πραγματική δαπάνη κατασκευής μιας διακλάδωσης η οποία μπορεί να είναι πολύ περισσότερη ή και  λιγότερη. Εξαρτάται από τις συνθήκες για το πότε θα κατασκευαστεί , τι τιμές θα ισχύουν τότε, που ακριβώς θα γίνει, τι δυσκολίες θα έχει, η κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Συνεπώς δεν συνδέεται με τα πραγματικά κοστολόγια. Μπορεί δηλαδή μια δαπάνη διακλάδωσης και κατασκευής φρεατίου να στοιχίζει πολύ περισσότερο και από το τριπλάσιο των 600 ευρώ. Άρα δεν είναι αυτή η λογική ότι θα πρέπει να μοιραστεί το ποσό των 600 ευρώ ανάλογα με το πόσοι θα συνδεθούν το οποίο και αυτό δεν είναι πρακτικά εύκολο να καθορίζεται κάθε φορά διότι δεν είναι γνωστό εξαρχής το πόσοι θα συνδεθούν. Άρα θα θέλουν άλλα πράγματα όπως επιστροφή χρημάτων κλπ. Είναι πράγματα πέρα και έξω από τη λογική του κανονισμού που καθορίζει συγκεκριμένο ποσό για τα τέλη σύνδεσης.
Όσον αφορά για την τρίτη αντίρρηση, σχετικά με την επιφύλαξη που διατυπώνει αν έχει επιλεχτεί ή όχι ως επιλέξιμη η δαπάνη, θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη γιατί όταν το έργο  μεταφέρθηκε στο ΕΣΠΑ, υποχρεώθηκε ο τότε δήμος Ελλομένου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων στο οποίο ρητά αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο ότι η δαπάνη των διακλαδώσεων και των φρεατίων σύνδεσης  δεν είναι επιλέξιμη. Ήταν όρος απαράβατος για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ διαφορετικά δε θα μπορούσε να ενταχθεί και ήταν υποχρεωμένος ο τότε δήμαρχος να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων. Συνεπώς ήταν από τότε ξεκάθαρο ότι αυτό δεν θα πληρωνόταν και επιβεβαιώθηκε από την έκθεση που έγινε από το ΕΠΠΕΡΡΑ όταν ήρθε και έκανε τον έλεγχο του έργου όπου το ανέφερε αναλυτικά στην έκθεσή τους.  Για τυπικούς λόγους μας έδωσαν δικαίωμα ενστάσεων και αντιρρήσεων τις οποίες και υποβάλλαμε αλλά δεν μας απαντήσανε. Προφορικά επανειλημμένως μας είπανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να εγκριθεί και να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις σας γιατί αυτό ισχύει παντού σε όλη την Ελλάδα και είναι τελεσίδικο. Σημασία πλέον έχει όχι πόσο είναι το ποσό της μη επιλέξιμης δαπάνης αλλά ότι η δαπάνη των διακλαδώσεων και φρεατίων βαραίνει αποκλειστικά το Δήμο. Το ότι η δαπάνη  κόστισε στο Δήμο λιγότερο από 600 ευρώ ανά σύνδεση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβαρυνθούν λιγότερο και οι δημότες. Το ποσό των 600 ευρώ δεν είναι διαπραγματεύσιμο και έχει καθοριστεί πέραν από το πόσο θα κοστίσει μία σύνδεση. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμπιέζει το κόστος αυτό με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να παρέχει με τα ποσά που εξοικονομεί καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες προς τους δημότες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χαμηλή δαπάνη των 138.000 ευρώ οφείλεται και σε άλλους λόγους. Όχι μόνο στη μεγάλη έκπτωση του 44% που δίνει στους εργολάβους αλλά και στο γεγονός ότι βασίστηκε σε μια μελέτη περίπου πριν δέκα χρόνια που είχε καθορίσει μια πολύ μικρότερη δαπάνη σύνδεσης από αυτήν που ισχύει τώρα και γι’ αυτό και το ποσό αυτό είναι σε αυτό το χαμηλό ύψος. Το να επωφεληθούν αυτή τη χαμηλή δαπάνη κατευθείαν οι καταναλωτές συνιστά παραβίαση του κανονισμού. Δεν μπορεί αυτή η εξοικονόμηση απευθείας να υπολογιστεί υπέρ των καταναλωτών αλλά μόνο με έμμεσο τρόπο και τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα επιλέξει ο δήμος για να αξιοποιήσει αυτή την ωφέλεια που προέκυψε. Είναι τελείως λανθασμένη η συσχέτιση που επιχειρείται μεταξύ του ποσού των 600 ευρώ και των 138. 000 ευρώ για το λόγο ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να βασίζονται οι τιμές σε αναλυτικά κοστολόγια και να υπολογίζονται τρεις δαπάνες. Βέβαια διαφοροποιούνται από περίπτωση σε περίπτωση και αφετέρου οι τιμές αλλάζουν. Ένας κανονισμός δεν γίνεται για να ισχύσει ένα χρόνο αλλά για πάρα πολλά χρόνια.
Έχω θέσει κάποια ερωτήματα από τα οποία θα γίνει αντιληπτό γιατί δε μπορεί να υπολογιστεί έτσι το κόστος σύνδεσης πέραν ότι είναι αντίθετο προς τον κανονισμό. Θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν το έργο χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τον δήμο και τη δαπάνη αυτή την είχε κάνει ο δήμος και την είχε πληρώσει, και καλούνταν τώρα οι καταναλωτές να συνδεθούν, θα ρωτούσαν οι καταναλωτές πόσο στοίχισε στο δήμο; Μπορεί να στοίχισε στο δήμο 140.000 ευρώ. Αυτό ήταν ένα θέμα που αφορούσε αποκλειστικά το δήμο πως διαχειρίστηκε το έργο και πως κατάφερε να το εκτελέσει με μικρότερο κόστος. Δεν αφορά όμως καθόλου αυτό την υποχρέωση που έχουν οι δημότες για να πληρώσουν το κόστος σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό. Είναι λοιπόν τελείως λάθος να γίνεται αυτός ο συσχετισμός. Και σε τι θα διέφερε αυτό από τη σημερινά διαμορφωμένη κατάσταση; Σε απολύτως τίποτε. Διότι κι έτσι όπως το πράγμα κατέληξε και η δαπάνη αυτή κρίνεται μη επιλέξιμη είναι σαν ο δήμος να εκτέλεσε αυτό το έργο με δικές του δαπάνες. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Ένα ανάλογο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί είναι το τι γίνεται με ένα ανάλογο μελλοντικό έργο επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης. Αν αυτό θα στοιχίσει στο δήμο λιγότερα από 600 ευρώ, θα κληθούν οι καταναλωτές να πληρώσουν λιγότερο; Κι αν στοιχίσει περισσότερο; Αν η μελέτη που γίνει βγάλει μεγαλύτερα κοστολόγια και οι εκπτώσεις που γίνουν δεν είναι ικανοποιητικές; Θα πρέπει οι καταναλωτές να πληρώσουν περισσότερο από 600 ευρώ για να καλύψουν αυτή τη δαπάνη; Βεβαίως, και δεν είναι αυτή η λογική του κανονισμού. Ο κανονισμός θέλει συγκεκριμένα ποσά και τέλη τα οποία δεν συζητούνται ότι πρέπει να καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει να παραμείνει στην τιμή αυτή. Τέλος, το ενδιαφέρον που οι υπάρχει για τους καταναλωτές να πληρώσουν λιγότερο ποσό έχει ήδη εκδηλωθεί από το δήμο δυο χρόνια πριν όταν εξέδωσε τις αντιρρήσεις του και έκανε την ένσταση ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να προστατεύσει τους καταναλωτές ώστε να μην πληρώσουν κάτι επιπλέον. Αυτό δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Ας μη θεωρηθεί ότι ο δήμος δεν ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές. Είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει αυτό το κόστος στους καταναλωτές εφόσον δεν έγιναν δεκτές οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε».


Η θέση του Δημάρχου για τη μη επιλέξιμη δαπάνη
Αφού έδωσε πρώτα το λόγο στον αρμόδιο του έργου, τον κύριο Προκοπίου, ο κύριος Κώστας Αραβανής διευκρίνισε από τη μεριά του στον κόσμο που παραβρέθηκε, το πώς λειτουργεί ο κανονισμός ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και το άρθρο 11 που περιέχει:
«Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ψηφίστηκε ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία επεξεργάστηκε κανονισμούς ύδρευσης αποχέτευσης πολλών ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης) και δήμων και η οποία ακολούθησε μία συγκεκριμένη διαδικασία την οποία οφείλω να θυμίσω ότι το σχέδιο κανονισμού πριν έρθει στο Δ.Σ. διαβιβάστηκε στις δημοτικές ενότητες Λευκάδας, Νυδριού, Τσουκαλάδων και Καστού και την γνωμοδότησαν οι τοπικές ενότητες του Νυδριού και Λευκάδας. Πήγε σε δύο συνεδρίες,  της επιτροπής δημοτικής διαβούλευσης που στην πρώτη δεν υπήρξε και απαρτία». Σε αυτό το σημείο έβαλε τον κύριο Ρόκκο που προέδρευε της επιτροπής να αναφέρει τα ονόματα όσων ήταν παρόντες και απόντες στις συνεδριάσεις. Πρόσθεσε ότι το σχέδιο κανονισμού τέθηκε για ψήφιση και από την επιτροπή ποιότητας και στη συνέχεια ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο που ψηφίστηκε από όλους εκτός από τον δημοτικό σύμβουλο Γεράσιμο Λιβιτσάνο. «Στον κανονισμό ύδρευσης αποχέτευσης είναι και το άρθρο 11. Η δαπάνη αφορά στο κόστος που υπολογίστηκε από την τεχνική υπηρεσία  βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας για την κάλυψη όλων των δαπανών που προκύπτουν για την κατασκευή της διακλάδωσης, την κατασκευή φρεατίων και αναμονών, αποκατάστασης οδοστρώματος αλλά και τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας της αποχέτευσης και όχι του βιολογικού καθαρισμού που είναι και αυτό ένα κομμάτι ζωντανό που λειτουργεί και εννοώ ότι η αποχέτευση και ο βιολογικός πέρα από τα χρήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και της ΔΕΗ που είναι βασικό σαν έξοδο, υπάρχει προσωπικό που δουλεύει, αυτοκίνητα και υλικά που χρησιμοποιούνται. Το ποσό αυτό στον κανονισμό του 2012 είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που είναι σε πάρα πολλούς κανονισμούς. Η δαπάνη των 600 ευρώ ανά σύνδεση είναι κατ’ αποκοπή και δεν πρέπει να σχετίζεται με το ποσό τον 138,376,48 που κρίθηκε ως δαπάνη μη επιλέξιμη. Το έργο αυτό εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε  στο τρίτο ΚΠΣ και η προηγούμενη δημοτική αρχή Ελλομένου όταν το έργο μεταφέρθηκε στο ΕΣΠΑ στους όρους του συμφώνου αποδοχής ένταξης πράξης 296/397 αποδέχτηκε υπογράφοντας ότι το κομμάτι αυτό δεν είναι επιλέξιμο.  Γι’ αυτό και το έργο συνέχισε να εκτελείται και στο ΕΣΠΑ. Η δημοπράτηση είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια με τιμές εκείνης της εποχής και είχε λάβει και μια έκπτωση 44%. Δεν είναι επιβολή νέου δημοτικού φόρου ή τέλος προστίμου. Αυτό πληρώνεται από τον δημότη για να συνδεθεί οπουδήποτε στο δήμο Λευκάδας υπάρχει αποχέτευση αλλά δεν υπάρχουν φρεάτια για να συνδεθεί. Εκεί που είναι κατασκευασμένα φρεάτια δεν πληρώνει εφόσον έχει πληρωθεί. Το ποσό των 600 ευρώ αφορά σε νέα κατασκευή φρεατίων που στην προκειμένη περίπτωση είναι μη επιλέξιμα. Η αποχέτευση και ο βιολογικός Ελλομένου είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται άμεσα και θα μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του από το φετινό καλοκαίρι. Είναι έργο υψίστης περιβαλλοντολογικής σημασίας για μία περιοχή με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και ευαίσθητο περιβάλλον. Θα αντιμετωπιστούν περιβαλλοντολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι δημότες, οι επιχειρήσεις και η περιοχή. Για το έργο αυτό δαπανήθηκαν περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια άμεσης σύνδεσης γιατί το έργο αυτό πρέπει να παραδοθεί ολοκληρωτικά μέχρι 31/12/2015. Πρέπει μέχρι τότε να έχουν γίνει οι συνδέσεις αλλά και το δοκιμαστικό γιατί κινδυνεύει με απένταξη, κι εκεί το βάρος θα είναι δυσβάσταχτο για τους δημότες. Πρέπει να δουλέψει γιατί έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις. Όταν έγινε η απένταξη αυτού του ποσού το 2012 στείλαμε αντιρρήσεις προς το ΥΠΕΚΑ και το ΕΠΠΕΡΡΑ.
Στον κανονισμό ορίστηκε η δαπάνη να υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν έτοιμες αναμονές. Είναι αυτονόητη αλλά απορρίφθηκε να επικυρωθεί με μια νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αυτή ήταν η ένστασή μας προς το ΕΠΠΕΡΡΑ. Στείλαμε και ένα συμπληρωματικό υπόμνημα και δεν έγινε δεκτή κι έτσι λοιπόν το ποσό αυτό επιβάλλεται να πληρωθεί. Επιβάλλεται σε όλους όσους θέλουν να συνδεθούν και στην περιοχή τους δεν υπάρχουν φρεάτια.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό αλλά οι υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται. Δεν μπορεί να αλλάξει το άρθρο 11 του κανονισμού από το δημοτικό συμβούλιο αν δεν προηγηθούν όσα σας είπα. Δημοτικές κοινότητες, επιτροπή διαβούλευσης, επιτροπή ποιότητας ζωής και η οικονομική επιτροπή  και μετά να πάει στο δημοτικό συμβούλιο. Επίσης δεν είναι νόμιμο να τροποποιηθεί. Προτείναμε το ποσό αυτό να είναι εφάπαξ είτε σε δέκα διμηνιαίες δόσεις των 60 ευρώ ή πέντε διμηνιαίες των 120 ευρώ. Προτείνω να διπλασιάσουμε τις δόσεις και να πάμε σε 20 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ ή 10 διμηνιαίες των 60 ευρώ για όποιον δεν επιθυμεί την αποπληρωμή εφάπαξ.  Η περιβαλλοντολογική αναβάθμιση της περιοχής και η οικονομική που θα έχουν οι εκεί συμπολίτες μας θα είναι πολύ σημαντική από οτιδήποτε άλλο. Ο βιολογικός είναι ένας ζωντανός οργανισμός και θέλει συνεχώς λεφτά για να συντηρείται γι’ αυτό πρέπει να πληρώνουν οι δημότες».
Ενημερωτικά, ο αντιδήμαρχος ύδρευσης αποχέτευσης κύριος Πραξιτέλης Σούνδιας ανέφερε ότι το τέλος αποχέτευσης δεν θα επιβαρύνει τους καταναλωτές κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Επεσήμανε επίσης ότι τα 600 ευρώ είναι το χαμηλότερο κόστος που θα μπορούσε να καθοριστεί αναφέροντας πως την ίδια στιγμή αντίστοιχα φρεάτια στα Ιωάννινα χρεώνονται 1500 από τη ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης)

Απορίες συμβούλων…
Από την μείζονα αντιπολίτευση, ο μοναδικός εκπρόσωπός της  κύριος Θανάσης Καββαδάς ρώτησε αν ο εργολάβος του έργου έχει πληρωθεί με την  απάντηση να είναι καταφατική. Η δεύτερη ερώτηση που έκανε αφορούσε την περίπτωση που μια διώροφη οικοδομή με τουλάχιστον 6 διαμερίσματα θελήσει να συνδεθεί, χρειάζεται μία σύνδεση το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ή μία όλη η πολυκατοικία. Ο δήμαρχος απάντησε ότι θα πληρωθεί μία σύνδεση και το τέλος της αποχέτευσης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε διαμερίσματος.

Ο Μάρκος Νικητάκης ρώτησε τον δήμαρχο γιατί είπε πως δεν είναι νόμιμη η τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού και ο κύριος Αραβανής διευκρίνισε ότι εννοούσε τη συγκεκριμένη ημέρα δεν γίνεται η τροποποίηση αφού πρέπει να περάσει από μια συγκεκριμένη διαδικασία για να τροποποιηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.
Ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Γαζής ρώτησε αν τα έξοδα της λειτουργίας της δοκιμαστικής περιόδου θα επιβαρύνουν τους δημότες και ο κύριος Προκοπίου του απάντησε πως ο εργολάβος θα επιβαρυνθεί τα έξοδα του προσωπικού. Τα έξοδα του ρεύματος και τα χημικά αναλώσιμα που απαιτούνται  για να λειτουργήσει ο βιολογικός είναι υποχρέωση του δήμου.


Κώστας Δρακτονταειδής: «Δεν γνωρίζαμε ότι είναι μη επιλέξιμο»
Ο κανονισμός ύδρευσης και αποχέτευσης επεσήμανε ο κύριος Δρακονταειδής ψηφίστηκε στις 27/4/2012 και τα έγγραφα για τη μη επιλέξιμη δαπάνη έφτασαν στο Δήμο δύο μήνες μετά την ψήφισή του, στις 28/6/2012. « Δεν τον γνωρίζαμε το μη επιλέξιμο ποσό. Εμείς σαν δημοτική κίνηση το ψηφίσαμε ακριβώς γιατί έγραφε το άρθρο 11 ότι το ποσό των 600 ευρώ αφορά νέες διακλαδώσεις που θα πρέπει να δημιουργηθούν για να συνδεθούν με τον κεντρικό αγωγό. Κατανοώ ότι χρειάζονται χρήματα για να λειτουργήσει το έργο αλλά είναι άλλο πράγμα να προσπαθείτε να διαστρεβλώσετε την άποψη του αλλουνού.  Όταν ο κόσμος πληρώσει τα 600 ευρώ, το συγκεκριμένο ποσό θα μπορέσει για πόσο χρονικό διάστημα να καλύψει τα έξοδα του δικτύου; Πρόβλημα πάλι μπροστά μας θα βρούμε. Εφόσον τώρα μάθαμε ότι η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη και αυτό είναι οριστικό  να συνδεθούν με βάση το μη επιλέξιμο ποσό συν κάτι παραπάνω . το κόστος της δαπάνης σε περιοχές που δεν είναι μη επιλέξιμη η δαπάνη να ορίζεται με βάση το κόστος κατασκευής όπως το ορίζει ο νόμος. Να πληρώσουν όσοι συνδεθούν με τη μη επιλέξιμη δαπάνη με βάση το κατασκευαστικό κόστος. Το άρθρο 11 να ισχύει όταν απαιτείται η δημιουργία νέων διακλαδώσεων» .

Οικονομικές αδικίες…
Ο Κώστας Ροντογιάννης θεώρησε άδικο να επιβαρυνθεί οικονομικά το ίδιο ένας άνεργος και ένας επιχειρηματίας και χαρακτήρισε μορφή χαρατσιού τη συγκεκριμένη επιβάρυνση στους δημότες. Ζήτησε μείωση των οποιοδήποτε ανταποδοτικών τελών σε άνεργους,  συνταξιούχους και ανάπηρους. Ο δήμαρχος του απάντησε ότι το πάνω από 20 χρόνια τα τέλη των ανταποδοτικών υπηρεσιών εφαρμόζονται στους δήμους και συμφώνησε με τους προβληματισμούς του σε βαθμό που να μην το χαρακτηρίσουν όπως δήλωσε λαϊκιστή οι ομοϊδεάτες του κύριου Ροντογιάννη.Οι προτάσεις και η ψήφιση των 20 μηνιαίων δόσεων
Ο Αναστάσιος Γαζής πρότεινε να ανασταλεί η πληρωμή για μετά τις εκλογές και να επανεκτιμηθεί το κόστος .

O  κύριος Θανάσης Καββαδάς     Μείωση 50%  στο κόστος των 600 ευρώ σε όσους συνδεθούν μέχρι το Μάρτιο του 2015 πρότεινε

Η δημοτική κίνηση ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ πρότεινε να επιβαρυνθούν οι συνδέσεις με βάση το μη επιλέξιμο ποσό των 138.000 ευρώ και  όπου δεν υπάρχουν φρεάτια το κόστος των φρεατίων και των διακλαδώσεων να ρυθμίζεται με βάση το κόστος κατασκευής.
Από τη μεριά της η Λαϊκή Συσπείρωση πρότεινε το κόστος διασυνδέσεων και η λειτουργία του συστήματος να επιβαρύνει το δήμο και όχι του δημότες
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. ψήφισε τελικά την πρόταση του δημάρχου για διευκόλυνση των καταναλωτών την καταβολή των 20 δόσεων των 30 ευρώ ή την καταβολή 10 διμηνιαίων δόσεων των 60 ευρώ αποδεχόμενη την ίδια στιγμή τη δυσκολία αναθεώρησης του άρθρου 11.

Οι ερωτήσεις πολιτών και οι απαντήσεις Δήμου για τον βιολογικό:
Ε: Τα 138,000 ευρώ θα τα πληρώσουν οι δημότες μέσα από τα 600 ευρώ;
Α: Τα 138,000 ευρώ τα επιβαρύνεται ο δήμος στην οικονομική του σχέση με την εφορεία. Όμως θα μαζευτεί ένα ποσό από αυτούς που θα συνδέονται. Και θα μαζευτεί ακόμα μεγαλύτερο ποσό λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα της λειτουργίας των βιολογικών αποχετεύσεων.

Πώς προκύπτει το ύψος των 600 ευρώ;


Η τεχνική υπηρεσία όρισε ένα ποσό βλέποντας τι επικρατεί σε άλλες ΔΕΥΑ. Και ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με άλλων περιοχών.

Τα 600 ευρώ αφορούν τη σύνδεση ή και τα έξοδα της αποχέτευσης;
Το ποσό των 600 ευρώ, το 0,50 λεπτά ανά τετραγωνικό συν και το 75% που πηγαίνει στην ύδρευση είναι ένα ποσό που πάει στον κωδικό του Δήμου που λέγεται ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ για να πληρώνονται οι εργάτες της αποχέτευσης, τα φορτηγά και τα καύσιμά τους, τα αντλιοστάσια, τα ρεύματα, τα χημικά, οι συντηρήσεις. Αυτό επιμερίζεται με τρεις πληρωμές του δημότη. Η μία πληρωμή είναι το 75% που θα έρθει στο λογαριασμό ύδρευσης της καταναλωμένης ποσότητας νερού που επιβαρύνεται η αποχέτευση. Κάθε φορά που ένας δημότης ανοίγει τη βρύση, το 75% του νερού καταλήγει στην αποχέτευση και την επιβαρύνει. Όχι το νερό που εισπράττεται, αλλά αυτό που βεβαιώνεται. Το 0,50 ευρώ είναι για τον έλεγχο και τη λειτουργία του βιολογικού και της αποχέτευσης. Αν μαζευτεί μεγαλύτερο ποσό μπορεί να καλύψει ανάγκες βελτίωσης.

Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα διατίθενται μόνο στις δαπάνες της αποχέτευσης;
Ναι.
Θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο η δοκιμαστική περίοδος;
Μπορεί και μέσα στον Ιούνιο. Αρκεί να συγκεντρωθεί ένα ικανοποιητικός αριθμός συνδέσεων και να έχουν μαζευτεί λύματα.

Πότε χρεώνεται ο καταναλωτής το 75%;

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του βιολογικού.Λ.Μ

Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

Google+ Badge

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Google+ Followers

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger