Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Κων/νος Βλάχος του Πανταζή:ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΟ θεσμός της Αυτοδιοίκησης είναι  από τη φύση του ένας συμμετοχικός θεσμός. Χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα στη σχέση  εξουσίας –πολίτη, κάτι  που δεν συμβαίνει  στην επικοινωνία του πολίτη με την κεντρική εξουσία που κυριαρχεί το απρόσωπο. Πάγιο αίτημα των αιρετών που πίστευαν  στη συμμετοχική Δημοκρατία, ήταν η διαρκής μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση ώστε ο πολίτης να αισθάνεται συμμέτοχος στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των Δημοτικών
Συμβουλίων,   αλλά και να βρίσκει σύντομα λύση στο πρόβλημά του.
Ο νόμος για τους Καλλικρατικούς Δήμους εισήγαγε δύο νέους θεσμούς. Τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης και του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Δύο νέοι θεσμοί που  σε μελλοντική  επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης  , θα πρέπει  να παραμείνουν αφού πρώτα διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
Δυστυχώς το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν μπόρεσε να επιλέξει πρόσωπο εγνωσμένου κύρους από την τοπική μας κοινωνία, σαν να μην υπάρχουν, με αποτέλεσμα  να χαθεί  μια δυνατότητα από τους συμπολίτες μας να επιλύουν άμεσα θιγόμενα συμφέροντά τους σε  περιπτώσεις κακοδιοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου. Ας ελπίζουμε ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα επιλέξει με συναινετικές διαδικασίες το νέο συμπαραστάτη του δημότη προς όφελος  των δημοτών μας.
Η  δημοτική επιτροπή  διαβούλευσης  της οποίας είμαι μέλος  με  πρόσφατη πρόταση  του κ. Κ . Δρακονταειδή,  είναι καθαρά συμμετοχικός θεσμός, δυστυχώς γνωμοδοτεί μόνο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, όπως το τεχνικό πρόγραμμα κ.λ.π. στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της.
Ήταν μια αναγκαία αλλά φοβική παρέμβαση του νομοθέτη ο οποίος δεν πίστευε στον αποφασιστικό ρόλο που παίζουν οι εκπρόσωποι των φορέων των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, γι’ αυτό και  για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων- επιλογών   των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου ,  όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα,  η γνώμη της επιτροπής   είναι  συμβουλευτική και όχι αποφασιστική με  αποτέλεσμα   να απαξιωθεί ένας  νέος συμμετοχικός θεσμός  που θα μπορούσε να καταστήσει υποκείμενα της τοπικής ανάπτυξης τους ίδιους τους Δημότες. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τις  όσες Δημοτικές Αρχές  δεν εξήντλησαν το διάλογο για τη συμμετοχή των  φορέων σ τη διαμόρφωση  των προτεραιοτήτων, των αναπτυξιακών προγραμμάτων με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, αλλά προχώρησαν στα αναπτυξιακά προγράμματα  με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια. Δυστυχώς όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της νέας επιτροπής Διαβούλευσης  και  στο Δήμο μας η λειτουργία της Επιτροπής ήταν προβληματική.
  Το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2014 περιλαμβάνει  τις επιλογές των έργων που πρέπει να εκτελεσθούν. Μέσα από τις επιλογές των έργων εκφράζεται και η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής  για την τοπική ανάπτυξη ,η οποία πρέπει να είναι ισόρροπη με σεβασμό στον παραδοσιακό πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον.
Όπως όμως προέκυψε από την πρόσφατη  συζήτηση στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2014 οι πιστώσεις για τις ΔΕ Σφακιωτών και Καρυάς  ανέρχονται στο ποσοστό του 3,64% του συνολικού προγράμματος  για το 2014. Με δεδομένο ότι τα έργα υποδομής ενεργούν πολλαπλασιαστικά και δημιουργούν εισόδημα στους κατοίκους  των περιοχών που γίνονται,  το ελάχιστο  ποσοστό του 3,64%, σημαίνει ότι η  εισοδηματική διαφορά μεταξύ ορεινής και παράλιας Λευκάδας που υφίσταται σήμερα, εκ των πραγμάτων  θα διευρυνθεί και έτσι θα έχουμε δύο Λευκάδες τη ξεχασμένη ορεινή και την προνομιούχο παράλια.  H σημερινή πολιτική της μονόπλευρης ανάπτυξης πρέπει  ν’ αλλάξει. Οι νέες Δημοτικές  και Πειφερειακές  Αρχές που θα προέλθουν από τις εκλογές του Μάη 2014 θα πρέπει να συναποφασίσουν ώστε να   επικαιροποιηθούν παλιές μελέτες, όπως ο εγκάρσιος άξονας Νυδρί- Άγιος Νικήτας, αποχετεύσεις Καρυάς  Σφακιωτών, παράκαμψη Εξάνθειας και πρόσβασή της στη θάλασσα , νέες μελέτες για έργα που θα διευκολύνουν  την τουριστική ανάπτυξη της ορεινής Λευκάδας , την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας, αλλά και θα συμβάλουν γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών περιοχών.
Προϋπόθεση υλοποίησης των παραπάνω είναι, οι νέοι Αυτοδιοικητικοί άρχοντες θα πρέπει να έχουν ένα κοινό όραμα για μια δημοκρατική αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση, θεσμό λαϊκό –συμμετοχικό και αναπτυξιακό. Να πιστεύουν  στη θετική παρουσία των τοπικών φορέων  και των κινημάτων πολιτών  στους θεσμούς,  στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Αυτοδιοίκηση στη σύνταξη ενός  οικονομικού συμμετοχικού προγράμματος , με συγκεκριμένους διαθέσιμους πόρους ( βασικά Ευρωπαϊκοί γιατί οι Εθνικοί στο όνομα του πρωτογενούς πλεονάσματος έχουν σχεδόν μηδενισθεί) , ανάλυση αναγκών με ισόρροπη αντίληψη, καθορισμό στόχων και αρίστων επιλογών και  συγκεκριμένα μέσα για την υλοποίηση στόχων και προτεραιοτήτων.
Πίστη μου είναι ότι ακόμα και με το  υπάρχον  Αυτοδιοικητικό θεσμικό πλαίσιο, που θα πρέπει να αναδιοργανωθεί ριζικά, ο τόπος μας μπορεί να πάρει μια ανάσα από τη ζοφερή καθημερινότητα που βιώνουμε,  ξεκινώντας από τις εκλογές του Μάη 2014.
                                        
 Λευκάδα, Δεκέμβριος  2013                          Κων/νος Βλάχος του Πανταζή

                                                       Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας 
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

Google+ Badge

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Google+ Followers

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger