Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20η Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο με 16 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  23ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  την  20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2014-Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 413/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

                         Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
                                             Νίκη Στραγαλινού, Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09.
                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος
                                                 Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας

 ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09.
                          Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος
                          Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση  4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ»
                          Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ.Δ.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
                          Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ.Δ.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας.
                        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας.
                         Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος ΣύμβουλοςΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.
                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας, στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ».
                               Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας, στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
                               Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού
                                                   Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Λευκάδας.
                                  Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12o: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.
                                  Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
               
ΘΕΜΑ 13o: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 285/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2014.
                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ΄αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας.
                        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 46 παρ.12 του Ν. 4235/2014 που αφορά στην παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
                         Εισηγητής: Λώλη Γεωργία, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 16o: Απόφαση Δ.Σ.  για  ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε»
                               Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος


Κοινοποίηση:                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                           
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                          ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.  Επιμελητήριο                                                                   
4. Εργατικό Κέντρο                                                      
5. Πολιτικά Κόμματα                                                         
6. Μ.Μ.Ε.                                                                     
7.Δημοτικές  Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων    
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger