Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Σε κατάσταση αποσύνθεσης το νοσοκομείο Λευκάδος σύμφωνα με καταγγελίες των γιατρών του

                                     

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ    
1.        Οι ιατροί του Γ.Ν. Λευκάδας θεωρούμε απαραίτητο να ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά την κοινωνία της Λευκάδας αλλά και να καλέσουμε κάθε υπεύθυνο (Διοίκηση, ΔΥΠΕ, Υπ. Υγείας) να αναλάβει τις ευθύνες του σχετικά με την τραγική κατάσταση που έχει ήδη περιέλθει το νοσοκομείο μας καθώς η συνεχιζόμενη πολιτική υποχρηματοδότησης του Ε.Σ.Υ. και το πάγωμα των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε δραματική υποστελέχωση σε βαθμό που να καθίσταται πλέον προβληματική η ίδια η λειτουργία του. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικό μετά το
κλείσιμο των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ και τη μεγάλη αύξηση του φόρτου εργασίας που παρατηρείται στα Ε.Ι. Οι κενές οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού είναι 19, τα περισσότερα τμήματα (πχ Παθολογικό, Μικροβιολογικό, Αναισθησιολογικό, ΜΤΝ, Ορθοπεδικό) λειτουργούν πλέον οριακά, χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού, λόγω των δραματικών ελλείψεων και αν δεν δοθεί άμεση και οριστική λύση οδηγούνται μοιραία στην διάλυση παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων. Αντίστοιχα μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται και σε παραϊατρικό προσωπικό (πχ άνευ τεχνολόγων το Κυτταρολογικό εργαστήριο). Σε μια σειρά από ειδικότητες (πχ Αναισθησιολόγος, Χειρουργός, Καρδιολόγος, ΜΤΝ) δεν είναι δυνατή η καθημερινή κάλυψη της εφημερίας. Σημαντικές ειδικότητες που κανονικά προβλέπεται η παρουσία τους (πχ Ουρολόγος, Ψυχίατρος) δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Επιπλέον σημαντικό κομμάτι του ιατρικού προσωπικού βρίσκεται ήδη στο βαθμό του Διευθυντή χωρίς να έχει προβλεφθεί η συνέχεια των τμημάτων με στελέχωση με τις υπόλοιπες βαθμίδες. Η πρόσληψη επικουρικών ιατρών, λύση που επιλέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, παρότι ανακούφισε ως ένα βαθμό την κατάσταση, αφενός μεν έδωσε μόνο προσωρινή λύση στο πρόβλημα αφετέρου αποτελεί την κερκόπορτα για την ανατροπή των εργασιακών μας σχέσεων και την αντικατάσταση της μόνιμης σταθερής εργασίας με συμβάσεις. Απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και στελέχωσης του νοσοκομείου με πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού, μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των τμημάτων.

2.      Δυστυχώς, παρά τις αντίθετες προσδοκίες με την αλλαγή της διοίκησης, διαπιστώνουμε ότι στην κατάρτιση των προγραμμάτων εφημερίας συνεχίζει να επικρατεί καθεστώς αυθαιρεσίας και παραβίασης του νόμου:
·         Με την μετατροπή των ενεργών εφημεριών σε ετοιμότητας παρά το ότι ο υφιστάμενος νόμος (άρθρο 99, ν.4182/2013, ΦΕΚ 185 Α/10.09.2013) σαφώς οριοθετεί την εφημεριακή απασχόληση τόσο κατ’ αριθμό όσο και κατ’ είδος (δηλ. 7 εφημερίες- μέχρι 5 ενεργές εφημερίες και μέχρι 2 ετοιμότητας- για τους Συντονιστές Διευθυντές/ Διευθυντές, 11 εφημερίες- μέχρι 7 ενεργές και μέχρι 4 ετοιμότητας- για το λοιπό ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, 7 ενεργές εφημερίες για τους ειδικευόμενους).
·         Με την πρακτική του ορισμού εφημερίας ετοιμότητας σε ημέρα μη- καθημερινή σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται.
·         Με την κατάρτιση προγραμμάτων εφημέρευσης με ειδικευόμενους σε τμήματα χωρίς παρουσία επιμελητή.
·         Με την αυθαίρετη διαβάθμιση των ειδικοτήτων σε 1ης και 2ης γραμμής και του ορισμού διαφορετικής αναλογίας εφημεριών ενεργών και ετοιμότητας, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται από τη νομοθεσία, και με εντελώς υποκειμενικά και αυθαίρετα κριτήρια.
Ταυτόχρονα, η μετατροπή σημαντικού μέρους των εφημεριών μας σε ετοιμότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν λογιστικές σκοπιμότητες, εκτός του ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση το προσωπικό, οδηγεί σε επισφαλή προγράμματα εφημέρευσης τα οποία βασίζονται στην εφημερία ετοιμότητας για τους ειδικευμένους με ενεργό εφημερία μόνο με ειδικευόμενους, πράγμα απαράδεκτο για Νομαρχιακό Νοσοκομείο, ενώ καταγράφονται προγράμματα με ενεργό εφημερία με μόνο ειδικευόμενους ιατρούς και έναν ή δυο ειδικευμένους ιατρούς. Εξίσου απαράδεκτη είναι η κατάρτιση προγραμμάτων παρά την αντίθετη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου με μόνο στόχο να εναρμονιστεί το πρόγραμμα εφημέρευσης με τις διαθέσιμες κάθε φορά πιστώσεις και να δοθεί έτσι άλλοθι στην υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ.
Καταγγέλλουμε τον τρόπο αυτό λειτουργίας ως επικίνδυνο για τους ασθενείς, νοσηλευόμενους και εξωτερικούς που υποβαθμίζει τις παρεχόμενες προς τον πληθυσμό ιατρικές υπηρεσίες και εκ των πραγμάτων υποβαθμίζει το νοσοκομείο σε Κέντρο Υγείας. Ταυτόχρονα εκθέτει τους ειδικευόμενους συναδέλφους, οι οποίοι διανύουν όλοι το πρώτο έτος της ειδικότητας τους, σε μεγάλο κίνδυνο πιθανότητας ιατρικών λαθών δεδομένης της βαρύτητας των περιστατικών που υποδέχεται ένα νομαρχιακό νοσοκομείο. Απαιτούμε την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών πλήρως χρηματοδοτούμενων από το κράτος, με βάση τα όρια που περιγράφονται από τις παραπάνω διατάξεις (κατ’ αριθμό και κατ’είδος), με αποζημίωση του συνόλου των δεδουλευμένων μας. Γι’αυτό το σκοπό θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

3.       Αρνούμαστε την προσπάθεια μεταφοράς διοικητικών καθηκόντων (πχ ελέγχου των υλικών ή της παρουσίας του προσωπικού στην εφημερία) μέσω του θεσμού του ‘’Συντονιστή Εφημερίας’’, ο οποίος εξάλλου δεν προβλέπεται για νοσοκομεία δυναμικότητας μικρότερης των 300 κλινών όπως το ΓΝ Λευκάδας. Δηλώνουμε ότι οι συνάδελφοι που ορίζονται ως ‘’Συντονιστές Εφημερίας’’ περιοριζόμαστε στο επιστημονικό μας έργο και στην λήψη αποφάσεων σε ιατρικά θέματα και μόνο.

4.      Απαιτούμε την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε υλικά, ιδιαίτερα αναλώσιμων και αντιδραστηρίων, προκειμένου να μην παρατηρούνται φαινόμενα ελλείψεων.

5.      Θεωρούμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να παρέχεται στα πλαίσια ενός Δημόσιου Δωρεάν Συστήματος Υγείας, στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Η δυσχέρεια, σήμερα, σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας να ανταπεξέλθουν στο κόστος των δαπανών υγείας έχει σοβαρή επίπτωση στη νοσηρότητα του πληθυσμού αλλά και στη δημόσια υγεία. Σημαντικά συμβάλλει σε αυτό η ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση των πολιτών (πχ αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, δαπάνη για εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο και οι οποίες πληρώνονται στο σύνολο τους ιδιωτικά σε εξωτερικούς ιατρούς, 5ευρω για εξέταση στα ΕΙ) αλλά και η δραματική αύξηση των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Διαχρονικά, μεταφέρεται το κόστος των υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία, τους δυσβάστακτους φόρους και την μείωση των εισοδημάτων. Με βάση αυτά και λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης του πληθυσμού, καλούμε τη νέα διοίκηση του νοσοκομείου να καταργήσει το εισιτήριο των 5 ευρώ για εξέταση στα ΕΙ και κάθε πληρωμή για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας.


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger