Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 60


Του Ηλία Π. Γεωργάκη
Τα κλειδιά για τη συνταξιοδότηση σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε ηλικια πριν 60 ετων .
Tονίζεται ότι θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει (κλειδώνει) τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τα οποία θα εξέλθει της εργασίας του, όταν πληροί σωρευτικά τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ηλικίας του ασφαλιστικού φορέα, από τον οποίο θα συνταξιοδοτηθεί.Η κατοχύρωση αυτή είναι άκρως σημαντική, καθώς ο ασφαλισμένος που την έχει επιτύχει θα συνταξιοδοτηθεί με ευνοϊκότερες διατάξεις, σε σχέση με εκείνες που θα ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του για συνταξιοδότηση.
     Η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε συνδυασμό με την αναγνώριση πλασματικών ετών μπορεί να γλυτώσει τον ασφαλισμένο από αρκετά χρόνια επιπλέον εργασίας.Τέλος, κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δε σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα διακόψει αναγκαστικά την εργασία του. Αντιθέτως, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται κανονικά και είναι προσωπική του απόφαση το πότε θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

1.ΙΚΑ:
Για να συνταξιοδοτηθουν  πριν τα 60 οι  ανδρες που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει είτε να έχουν συμπληρώσει 35ετία είτε να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
1 Θεμελίωση με 10.500 ημέρες. Οι άνδρες ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 τις 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ή 59 ετών ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Αντίστοιχα ο τελικός χρόνος ασφάλισης που θα απαιτηθεί τη στιγμή της αίτησης μπορεί να είναι από 10.500 έως 11.100 ημέρες ασφάλισης.
Ετσι άνδρας ασφαλισμένος που συμπλήρωσε τις 10.500 ημέρες (35 έτη) μέχρι το τέλος του 2010 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ημέρες τη στιγμή της αίτησης.
Αντίστοιχα, άνδρας ασφαλισμένος του ΙΚΑ που συμπλήρωσε ή μπορεί να συμπληρώσει με εξαγορά το πολύ 4 πλασματικών ετών 10.500 ημέρες το 2011 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τη στιγμή της αίτησης πρέπει να έχει 10.800 ημέρες ασφάλισης.
Τέλος, εφόσον ο ασφαλισμένος συμπληρώσει 10.500 ημέρες το 2012 είτε με πραγματικό χρόνο ασφάλισης είτε με χρήση έως πέντε πλασματικών ετών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του.
Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 11.100 ημέρες ασφάλισης.
2 Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικό καθεστώς ισχύει για τη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ όσων εργάζονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η «έξοδος» πριν από τα 60 αφορά μισθωτούς που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα.
Η σύνταξη είναι πλήρης ή μειωμένη ανάλογα με την επιλογή του ηλικιακού ορίου που θα υποβληθεί η αίτηση. Στις περιπτώσεις επιλογής της πρόωρης εξόδου η μείωση φτάνει το 6% για κάθε έτος πριν το όριο για την πλήρη σύνταξη (0,5% για κάθε μήνα) και ανώτατο ποσοστό μείωσης 12%. Για θεμελίωση μέχρι τέλος 2010 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη στα 53. Μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011- 2012 με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει χρόνο ώστε να συμπληρώσει μόνο τις 10.500 από τις ημέρες που απαιτούνται γενικά για τη θεμελίωση. Οι 7.500 πρέπει να είναι πραγματικές ημέρες εργασίες στα βαρέα και ανθυγιεινά. Για τη θεμελίωση το 2010 μπορεί να εξαγοραστεί μόνο ο στρατός, για τη θεμελίωση το 2011 μπορούν να εξαγοραστούν ως 4 πλασματικά έτη από τις κατηγορίες του νόμου 3863/2010 και 3996/2011, ενώ για τη θεμελίωση το 2012 έως πέντε χρόνια.

2.ΔΕΚΟ_ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

1. Ανδρες. Κατοχυρώνεται δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση 25ετίας έως 31 Δεκεμβρίου 2012 για το 60ό έτος της ηλικίας τους. Η μείωση για τους εν λόγω ασφαλισμένους είναι 4,5% για κάθε έτος πριν από το 65ο.
Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η 25ετία, δεν μπορεί να γίνει χρήση των πλασματικών ετών που προβλέπονται καθώς δεν είχε αλλάξει το όριο ηλικίας για τις εν λόγω περιπτώσεις. Μόνο ο Στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
2. Γυναίκες. Η δυνατότητα εξόδου με πλήρη σύνταξη στα 60 κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Για τις υπαλλήλους που θεμελίωσαν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά το όριο ηλικίας για την έξοδο έχει αυξηθεί και φέτος φτάνει τα 67.
Σημειώνεται πως η σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών για όσες γυναίκες έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει η εργαζόμενη τη στιγμή της αίτησης. Στα θετικά είναι πως το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Αν έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν έχει συμπληρωθεί η απαραίτητη 25ετία δεν είναι δυνατή η πλήρωσή της με πλασματικούς χρόνους του Ν. 3865/2010 και του 3996/2011
 3.ΔΗΜΟΣΙΟ:
Α.ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
 Η δυνατότητα εξόδου με πλήρη σύνταξη κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος. Ετσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί η ασφαλισμένη σε ηλικία 60 ετών, εφόσον έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Εδώ χρειάζεται προσοχή καθώς για τις υπαλλήλους που θεμελίωσαν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά το όριο ηλικίας για την έξοδο σταδιακά αυξάνεται και φέτος φτάνει το 67ο έτος. Η σύνταξη που λαμβάνει η γυναίκα δημόσιος υπάλληλος στην ηλικία των 60 ετών είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει τη στιγμή της αίτησης.
 Β.AΝΔΡΕΣ:
1 Συνταξιοδότηση με 35ετία. Πριν από τα 60 μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετή υπηρεσία, που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983. Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους παραμένει σε ισχύ η διάταξη για συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου.
Για όσους ασφαλίστηκαν από 1η Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας σταδιακά αυξάνονται. Τυχεροί είναι όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα -δηλαδή είχαν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης- μέχρι το τέλος του 2010, καθώς συνταξιοδοτούνται με 35ετία στα 58. Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης.
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011 η «έξοδος» γίνεται με 36 έτη ασφάλισης στα 58 και το 2012 με 37 έτη ασφάλισης στα 59. Σημειώνεται πως για όσους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχει καταργηθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.
2 Γονείς ανηλίκων. Μεγάλοι τυχεροί είναι οι άντρες με ανήλικα, που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012. Το συγκεκριμένο διάστημα ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις και η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 52 (για θεμελίωση το 2011) ή στα 55 (για θεμελίωση το 2012). Η σύνταξη σε κάθε περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης. Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται με τη συμπλήρωση της 25ετίας, όμως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον.
Κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου. Πλέον ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.
3 Μειωμένη σύνταξη. Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους άντρες συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στα 56 αν η θεμελίωση έγινε το 2011 και στα 58 αν η θεμελίωση έγινε το 2012. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί πως όσοι ανοίξουν πρόωρα την πόρτα εξόδου θα έχουν «πέναλτι». Η περικοπή είναι 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται του ορίου ηλικίας και φτάνει το 30% για όσους αποχωρούν πέντε χρόνια νωρίτερα
4 Τρίτεκνοι. Για τη θεμελίωση αρκεί η συμπλήρωση 20ετίας. Μέχρι το 2010 τη δυνατότητα θεμελίωσης με διατάξεις τριτέκνων είχαν μόνο οι μητέρες ασφαλισμένες. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η δυνατότητα παρέχεται και στους άνδρες τρίτεκνος και άνω. Και σε αυτή την περίπτωση εάν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις. Για τους πατέρες δημοσίους υπαλλήλους τριών και άνω τέκνων ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο χρόνο ασφάλισης κι αν είχαν μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αξιοποιήσουν το σχετικό δικαίωμα του τριτέκνου χωρίς εμπόδιο.
Ετσι το όριο ηλικίας φτάνει στα 52 για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2011 και τα 55 για εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν το 2012.
5:ΟΤΑ -βαρέα. Με ειδικό καθεστώς και όριο ηλικίας τα 58 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι άνδρες υπάλληλοι των ΟΤΑ που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
4.ΟΑΕΕ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)
Με τη συμπλήρωση 35ετίας άνδρες και γυναίκες κλειδώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 60. Οσοι ασφαλισμένοι συμπλήρωσαν 35ετία έως 31 Δεκεμβρίου 2010 αποχωρούν στα 60 και δεν επηρεάζονται από τις όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας. Το 2011 κλειδώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35ετία αλλά η έξοδος γίνεται στα 60 με 36 έτη ασφάλισης. Το 2012 επίσης θεμελιώνεται δικαίωμα με 35ετία αλλά σύνταξη καταβάλλεται με 37 έτη στα 60. Στις περιπτώσεις αυτές για τη θεμελίωση μπορεί ο ασφαλισμένος να εξαγοράσει από 4 έως 5 πλασματικά έτη του Ν. 3865/2010
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger