Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2013

Ένταση επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 όταν ήρθε το θέμα προς συζήτηση που αφορούσε την έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων. Σε γενόμενη εισήγηση του υπεύθυνου Αντιδημάρχου κου Αναστάσιου Γαζή για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του νησιού υπήρξε έντονη αντίδραση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή στους συλλόγους και σύμφωνα με ποια κριτήρια καθορίζονται τα ποσά. Συνοπτικά αναφέρουμε παρακάτω την εισήγηση που έγινε και αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Προτείνουµε λοιπόν την συνδιοργάνωση και εφέτος των ανωτέρω εκδηλώσεων όπως ανωτέρω περιγράφονται και την επιχορήγηση από το ∆ήµο
1)Του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου «ΟΡΦΕΥΣ» Λευκάδας για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του µε το ποσό των 1.000,00€
2)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυδριού και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του µε το ποσό των
1.000,00€
3)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας Λευκάδας « ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του µε το ποσό των1.000,00€
4)Την Επιχορήγηση της Φιλαρµονικής Εταιρίας Λευκάδας (έτος ιδρύσεως 1850) µε το ποσό των 3.500,00€ για τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις του ∆ήµου.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Θα πρέπει να υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης των αιτηµάτων όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων. Κάνω πρόταση να µας δοθεί από το ∆.Σ. ποιο ποσό είναι διαθέσιµο, να μαζευτούν τα αιτήµατα όλων των Συλλόγων και να οριστεί προθεσµία κατάθεσης των αιτηµάτων.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Είχαµε πει ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους θα έρχονται οι αιτήσεις µε βάση τις οποίες ο κάθε Σύλλογος θα καταθέτει το αίτηµα της εκδήλωσης- δραστηριότητας και µια επιτροπή από το ∆.Σ. θα φέρνει ολοκληρωµένη εισήγηση και αξιοκρατική στο ∆.Σ.
Η Φ.Ε.Λ. έχει µία ιδιαιτερότητα γιατί συµµετέχει στις Υπηρεσίες του ∆ήµου όλο το έτος. Θα πρέπει να έρθει ολοκληρωµένη και συγκεκριµένη εισήγηση στο ∆.Σ. Αυτά τα ποσά ως λογική δεν τα δεχόµαστε. Στο επόµενο ∆.Σ. να έρθει εισήγηση µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης συνολικά, ώστε να είµαστε δίκαιοι και αποτελεσµατικοί.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ:Οι µοµφές έχουν βάση, δεν είναι τρόπος λειτουργίας αυτός. Υπάρχει αίτηµά µας να γίνει µια µεγάλη συζήτηση στο ∆.Σ. για τον πολιτισµό. Τη σηµερινή εισήγηση δεν θα την ψηφίσουµε. Επίσης, το ζήτηµα της Φ.Ε.Λ. πρέπει να το δούµε ξεχωριστά. Πρότασή µας είναι να ετοιµαστεί µια εισήγηση στο ∆.Σ. για συζήτηση σχετικά µε τον Πολιτισµό, στην οποία θα περιλαµβάνεται και υποεισήγηση για τη χρηµατοδότηση.
Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Έχουν δίκιο οι προηγούµενοι οµιλητές για τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν ώστε οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να επιχορηγούνται αξιοκρατικά.
Ε.ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: Όλοι οι Σύλλογοι έχουν ανάγκη και είναι αρκετοί Σύλλογοι που έχουν να παρουσιάσουν σηµαντικό έργο.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Οι Σύλλογοι και τα Σωµατεία έπρεπε και πρέπει να στηρίζονται στη βάση του εθελοντισµού.
Β.ΜΕΛΑΣ: Συµφωνώ ότι πρέπει να γίνεται προγραµµατισµός και να δίνονται προτεραιότητες και νοµίζω µια επιτροπή αξιολόγησης από το ∆.Σ. θα δηµιουργούσε καλύτερες προϋποθέσεις.
Ζ.ΣΚΙΑ∆Α: Ο Νόµος είναι σαφέστατος για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Σωµατείων και προβλέπει επιχορηγήσεις για δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο στον ΟΡΦΕΑ, όσο και στη Φ.Ε.Λ. κατασκεύασε κτίρια για τη στέγασή τους. Τα χρήµατα, όπως γνωρίζετε, είναι περιορισµένα και οι δυνατότητες µικρές. Σύµφωνα µε τα αιτήµατα των Σωµατείων η κατανοµή είναι δίκαιη.
Σ.ΒΛΑΧΟΣ: Η µοναδική µορφή αντίστασης που έχει παραµείνει είναι αυτοί οι Σύλλογοι και θα πρέπει να τους βοηθήσουµε.
Η ένταση αποκορυφώθηκε όταν ο κος Στραγαλινός απευθυνόμενος στον εισηγητή κο Γαζή ερωτώντας ποιος είναι αυτός που υπογράφει την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυδριού και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» η απάντηση ήταν ο ίδιος ο κος Γαζής ως πρόεδρος του Συλλόγου. Ο κος Στραγαλινός τόνισε ότι αυτό είναι τουλάχιστον μη ηθικό και παράτυπο, να είναι το ίδιο πρόσωπο αυτός που αιτείται με αυτόν που θα κατανείμει το ποσό λέγοντας την λαϊκή ρήση ¨Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει¨, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αντιδήμαρχος κος Γαζής λόγω της θέσης του ευνοεί τον συγκεκριμένο σύλλογο που τυγχάνει να είναι και πρόεδρός του, επί 14 συναπτά έτη, (φέρνοντας παράδειγμα και επιχορηγήσεις προηγούμενων ετών του συγκεκριμένου συλλόγου). Στη συζήτηση παρενέβησαν και μέλη διαφόρων συλλόγων τα οποία τόνισαν ότι είναι άδικος και μη αξιοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο επιχορηγούνται με ίδια ποσά σύλλογοι οι οποίοι έχουν περισσότερες υποχρεώσεις και εκδηλώσεις με συλλόγους οι οποίοι το αντικείμενο τους εξαντλείται με μία εκδήλωση όλο το χρόνο ( πανηγύρια κτλ.)
Κοινώς αποδεκτό από όλους ήταν ότι η Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδας θα πρέπει να τύχει διαφορετικής και πιο ευνοϊκής αντιμετώπισης, καθώς η συμβολή της στην πολιτιστική παράδοση του νησιού είναι αδιαμφισβήτητη και η συμμετοχή της καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους στα διάφορα πολιτιστικά και όχι μόνο γεγονότα του νησιού.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και πλάνο από την αρχή του έτους κατόπιν αιτήσεων των συλλόγων και όχι κάθε φορά αποσπασματικά να καλούνται να ψηφίζουν για τις διάφορες επιχορηγήσεις, ανάλογα βέβαια και των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος.
Κατόπιν όλων αυτών και αφού ο κος Γαζής απέσυρε την πρόταση επιχορήγησης του Αλέξανδρου Νυδρίου για λόγους ευθιξίας, μετά από ψηφοφορία κατά πλειοψηφία αποφάσισε:
Α) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων όπως ανωτέρω περιγράφονται και την επιχορήγηση από το ∆ήµο
1)Του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου «ΟΡΦΕΥΣ» Λευκάδας για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του µε το ποσό των 1.000,00€
2)Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας Λευκάδας « ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων που αναφέρονται στην αίτησή του µε το ποσό των 1.000,00€
3)Την Επιχορήγηση της Φιλαρµονικής Εταιρίας Λευκάδας (έτος ιδρύσεως 1850) µε το ποσό των 3.500,00€ για τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις του ∆ήµου.
Β) ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 5.500 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735 των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για να δοθεί στους παραπάνω πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 158/13.


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger