Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Περιφερειακό συμβούλιο στην Λευκάδα...     
    Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα  17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Διοικητήριο, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της
23ης, 24ης και 25ης συνεδρίασης έτους 2013, καθώς και των πρακτικών της 1ης έως και 6ης συνεδρίασης έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Π.Σ κ. Ν.Μηλιώτης.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση 6ης τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014.
Εισηγητής:  Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 7ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων Οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής:  Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού –εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής:  Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

ΘΕΜΑ 5ο: Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 201-14/ 30-9-2012 απόφασης του Π.Σ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 4257/2014 που αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων για την Α.Ε.Ν.Α.Κ.
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

ΘΕΜΑ 6ο: : Συμμετοχή της Π. Ε. Ζακύνθου στο Κέντρο Πρόληψης Νομού Ζακύνθου « Η ΣΤΟΡΓΗ» »
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για τη Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου/ δραστηριότητας : «Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 1000884 ΣΠΑΡΤΙΑ στη θέση Κόψη-Ριζοπέπουλα, τοπικής κοινότητας Βλαχάτων, Δ.Ε Λειβαθούς Δήμου Κεφαλονιάς»
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητας : «Μετατόπιση υφιστάμενης πλωτής μονάδας της εταιρίας «ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.» εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας με ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας στη θέση Όρμος Οξείας, Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, ΠΕ Ιθάκης». 
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 9ο:Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητας: «Μετατόπιση υφιστάμενης πλωτής μονάδας της εταιρίας «ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε.» εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας με ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας στη θέση Όρμος Σκρόφα, Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, ΠΕ Ιθάκης». 
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητας: «Τροποποίηση της  υπ’ αριθ. πρωτ.: 9689/29-08-05 Απόφασης Γ.Γ. Π.Ι.Ν. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυογεννητικού σταθμού ιχθυδίων τσιπούρας, λαυρακιού και νέων ειδών, μετεγκατάστασης συσκευαστηρίου και μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε πλωτούς κλωβούς για την εκτροφή τσιπούρας – λαυρακιού για την εκτροφή άλλων ευρύαλων μεσογειακών ειδών από την εταιρία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 17961 ΠΕ/ 26-02-08 Απόφαση Γ.Γ. Π.ΙΝ., ως προς τα εκτρεφόμενα είδη, λόγω αύξησης του εμβαδού γηπέδου στα 5.735,54 τ.μ. από 4.234,62 τ.μ. 
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση «Ύψος», Δήμου Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρίας «Corfu Gardens A.K.TE.ΞΕ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος–Ηρακλής  Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4****, δυναμικότητας 246 κλινών, εκτός οικισμού Αγίου Γόρδιου, Δ.Δ Κάτω Γαρούνα, Δ. Κέρκυρας, της εταιρίας ΄΄ΆΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ ΑΞΤΕ΄΄
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος-Ηρακλής  Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 13ο:Γνωμοδότηση για το Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα “COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE
Εισηγητής:  Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Καποδίστριας.
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Ανακατασκευή κτιρίου Φιλαρμονικού Συλλόγου Σκριπερού και δημιουργία μουσείου Πολιτισμού».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλονιάς, με τίτλο «Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου Ληξουρίου του Δήμου Κεφαλονιάς», προϋπολογισμού 140.000,00€.
Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 17ο: Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜοU: Memorandum of Understanding) για μια «Πολυμερή Συμφωνία για Παρατήρηση των Σεισμικών Δονήσεων στην Κεφαλονιά και Διάδοση των Αποτελεσμάτων Έρευνας», μεταξύ του Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, του Πανεπιστημίου Joseph Fourier, Institut des Sciences de la Terre και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ18ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για την «μελέτη και επεξεργασία του υλικού των αρχιτεκτονικών αρχείων του Γενικού Αρχείου του Κράτους – Αρχείων Κεφαλονιάς, κυρίως της περιόδου του Ιονίου Κράτους».  
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση των υπ. αριθμ. 51-5/2014 και 12-1/2014 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων–Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και την Δ/νση Δασών, για την κατασκευή του δρόμου προς την Ιερά Μονή της Άτρου»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 20ο: Ανάληψη υποχρεώσεων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων της υπό εκκαθάρισης Αναπτυξιακής Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΑΝΕΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ.)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

                                                                                  Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.
                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
                                                                          

              
                                                                                Μηλιώτης  Νικόλαος
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger