Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

«Αιχμή του δόρατος» για τη Λευκάδα η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα
Η επιλογή του έργου: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», ως έργου «Σημαία» για την Π.Ε. Λευκάδας, συνάδει με το βασικό μας στόχο: Την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, που αποτελεί για μας την «αιχμή του δόρατος», καθώς πιστεύουμε ότι η περιοχή μας ενδείκνυται για θαλάσσιο τουρισμό και το έχει ήδη αποδείξει.

Το ζητούμενο σε αυτή την περίοδο, της γενικότερης κρίσης, είναι όχι μόνο η διατήρηση των κεκτημένων αλλά και η παραπέρα ανάπτυξη ως μοναδική, θα έλεγα, έξοδο από την τουριστική και γενικότερα οικονομική κρίση.
Η Λευκάδα, χωροταξικά αλλά και με βάση τα καιρικά φαινόμενα, τη μορφολογία αλλά και τις δυνατότητες, εμφανίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν περιορισμοί της Μεσογείου για θαλάσσιο τουρισμό, με επιπλέον βεβαίως, πλεονεκτήματα, όπως είναι η φιλοξενία, ο πολιτισμός, η αίσθηση του οικείου και η αυθεντικότητα, το περιβάλλον – ανθρωπογενές και φυσικό.
Η Κροατία αποτελεί ένα παράδειγμα θετικό για τους τρόπους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. Η Λευκάδα θα μπορούσε, κάλλιστα, να αποτελέσει – νοτιότερα – το σημείο συγκέντρωσης τουριστικών σκαφών, συνδυάζοντας το θαλάσσιο και με τον αθλητικό τουρισμό.
Το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νησιών».
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο της Λευκάδας με συνολικό προϋπολογισμό 16.440.000 Ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τουριστικού αγκυροβολίου στον όρμο της Βασιλικής δυναμικότητας 100 θέσεων ελλιμενισμού. Εκτός από τα λιμενικά έργα, θα γίνουν εργασίες και στη χερσαία ζώνη επιφάνειας 9.465m2. με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (καταστήματα, αναψυκτήριο, γραφεία, αποθήκες και χώρους υγιεινής), πεζόδρομους και χώρους αναψυχής, εσωτερικό οδικό δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων και χώρους στάθμευσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. Προβλέπονται επίσης, η σύνδεση με τη ΔΕΗ, η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και η προμήθεια και εγκατάσταση φανών ναυσιπλοΐας (φάρων).
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λευκάδας και χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 38 μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας επιδιώκει την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο στη Λευκάδα
Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε την προετοιμασία Εμπειρογνωμοσύνης – Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο στη Λευκάδα
Σκοπός του Σχεδίου Δράσης
Η παρουσία σημαντικού οργανωμένου τουριστικού λιμένα – μαρίνας, καθώς και πλήθους άλλων μικρών λιμένων και όρμων στο νησί της Λευκάδας και στα γειτονικά νησιά και ηπειρωτικές ακτές, σε συνδυασμό με την κεντρική θέση του νησιού στο σύμπλεγμα των Ιόνιων Νήσων, περιοχή με διεθνή αναγνωρισιμότητα και ενδιαφέρον από πλευράς σκαφών αναψυχής, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να γίνει η Λευκάδα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων Νήσων.
Σε συνέχεια της Μελέτης Καταγραφής για τις ανάγκες αγκυροβολίων που ελλιμενίζονται και τουριστικά σκάφη για το Ιόνιο που είχε εκπονήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2009, προτείνεται η εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης – Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο τη Λευκάδα.
Σκοπός της εμπειρογνωμοσύνης είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας και η κατάρτιση σχετικών επιχειρησιακών δράσεων, όπως η οργανωμένη προβολή και προώθηση, η ολοκλήρωση των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη του ναυταθλητισμού.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή είναι οικονομικά, για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες της περιοχής (ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εφοδιασμού, τεχνίτες, δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ) και κοινωνικά, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχετικά με το θαλάσσιο τουρισμό επαγγέλματα (κυβερνήτες σκαφών, εκπαιδευτές θαλάσσιων σπόρ, συντηρητές σκαφών κλπ) και μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας μαζικού ναυταθλητισμού για όλες τις ηλικίες.
Περιεχόμενα του Σχεδίου Δράσης
1. Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης του Θαλάσσιου Τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας.
1.1. Εκτίμηση της κίνησης σκαφών αναψυχής.
1.2. Αξιολόγηση των υποδομών και συναφών υπηρεσιών των λιμένων (τουριστικών και άλλων) του νησιού για ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών.
1.3. Επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Παρουσίαση των στρατηγικών στόχων για να καταστεί η Λευκάδα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου Πελάγους.
Ανάλυση παρεμβάσεων Σχεδίου Δράσης.
Ενδεικτικά:
Παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών και συναφών υπηρεσιών για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών
 Διερεύνηση θεσμικών – οργανωτικών θεμάτων.
 Εκτίμηση κόστους παρεμβάσεων.
 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Παρεμβάσεις προώθησης και προβολής Θαλάσσιου Τουρισμού
 Κατάρτιση δράσεων συμμετοχής σε ναυτικά σαλόνια, εκθέσεις τουρισμού.
 Κατάρτιση δράσεων προβολής στο διαδίκτυο, social media, φιλοξενίας δημοσιογράφων ειδικού τύπου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 Συντονισμός με άλλες δράσεις τουριστικής προβολής της περιοχής και της Περιφέρειας.
Παρεμβάσεις ανάπτυξης ναυταθλητισμού
 Σχεδιασμός – οργάνωση ναυταθλητικών γεγονότων στο Ιόνιο με κέντρο τη Λευκάδα.
 Έρευνα για υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό τοπικά, αναφορικά με Θαλάσσιο Τουρισμό, ναυταθλητικές δραστηριότητες και ναυτιλία αναψυχής.
 Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου στη Λευκάδα : Διερεύνηση χωροθέτησης, προκαταρκτικός σχεδιασμός υποδομών , εκτίμηση κόστους, οργάνωση φορέα, ανάλυση δραστηριοτήτων (πχ δημιουργία σχολής scipper,  πληρωμάτων κλπ , σχολών αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης), εμπλοκή άλλων φορέων, διερεύνηση θεμάτων χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.
Προϋπολογισμός – Διάρκεια
Ο προϋπολογισμός της εμπειρογνωμοσύνης υπολογίζεται σε 18.000,00 € ανευ ΦΠΑ και η διάρκεια της σε 3 μήνες.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Λευκάδας.
                                              Τρόπος Υλοποίησης
Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της εμπειρογνωμοσύνης προτείνεται η προκήρυξή ενδιαφέροντος και η ανάθεση  σε εταιρεία συμβούλων που να διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του Θαλάσσιου Τουρισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger