Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Συνεδριάζει την Πέμπτη 10/05/2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων

Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα
Συνεδριάζει την Πέμπτη 10/05/2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι / Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 9oυ/23-04-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Θέμα 2o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 522-23/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Θέμα 3o: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα (08-11/04/2012).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Θέμα 4o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπυρίδων Σπύρου
Θέμα 5o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 4Η – 6η – 14η», προϋπολογισμού 311.700,00€ (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 6o: Απόφαση για την κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ Ε.Ο ΛΕΥKAΔΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00€, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 7o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 6η παράταση προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση Γυμνασίου – Λυκείου Ιθάκης», αναδόχου: Κ/Ξ Ελ. Κ. Πρέντζας-Αθαν. Γ. Τέλης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 8o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «Αποκαταστάσεις Απορροής Χειμάρρων Λευκάδος», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 9o: Έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΙΝ για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 10o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00€.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 11o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 Περιοχής Παλικής» προϋπολογισμού 231.328,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 12o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Θέμα 13o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 14o: Έγκριση δαπάνης για αμοιβή εκκαθαριστή-λογιστή της Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 15o: Εκτέλεση της με αριθμ. 687/2011 διαταγής πληρωμής του δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 16o: Εκτέλεση της με αριθμ. 151/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας (διαδικασία ασφαλιστικών), Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 17o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 18o: Έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ»., Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 19o: Έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»., Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 20o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 21o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης
Θέμα 22o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση
Θέμα 23o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Θέμα 24o: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα (02-04/05/2012).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613-62190.


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger